Pomp onderhoud : kennis gevraagd!

Het is geen geheim dat een optimaal werkende pomp energie bespaart, minder stilstand veroorzaakt en minder kosten met zich meebrengt.

De tijd die u investeert in het onderhouden van uw pompen is eigenlijk een investering in de levensduur en de betrouwbaarheid. Er zijn verschillende manieren om uw operationele kosten te verlagen door middel van de factor onderhoud. Dat begint al bij een pomp ontwerp, waarbij rekening is gehouden met snel en eenvoudig onderhoud. Ook de kwaliteit van de pomp is natuurlijk erg belangrijk; hoe beter de kwaliteit, hoe minder uitval en stilstand u zult ervaren.

De eerste tekenen…..

Het debiet (flow) neemt merkbaar af
U merkt dat de prestaties van de pomp teruglopen. Heeft u meer tijd nodig voor het zelfde werk als voorheen? De oorzaak kan in eerste instantie buiten de pomp liggen. Een lekkende of geblokkeerde aanzuigleiding of persleiding, lekkende pakkingen? Als dat niet het geval is, kunnen vitale pomponderdelen zoals de waaier, of de slijtplaat versleten of beschadigd zijn.

Om de oorzaak van de verminderde opbrengst vast te kunnen stellen is een set vacuüm- en drukmeters onmisbaar. Hiermee kunt u de onderdruk (in de aanzuigleiding) en de overdruk (in de persleiding) vergelijken met de oorspronkelijke waarden toen de pomp in gebruikt genomen werd.

Indien de druk in de persleiding hoger is dan normaal duidt op problemen voorbij het punt waar de druk is gemeten. Denk hierbij aan een verstopping in de persleiding, een (deels-) gesloten afsluiter of terugslagklep of andere problemen.

Indien de onderdruk in de aanzuigleiding hoger is dan normaal (minder vacuüm dus) duidt dit op problemen voor het punt waar de onderdruk is gemeten. Denk hierbij aan een verstopping in de aanzuigleiding, een (deels-) gesloten afsluiter of andere problemen.

Indien de meter op de aanzuigpoort minder vacuüm weergeeft, en de meter op de perszijde minder opvoerdruk weergeeft, dan zal het probleem waarschijnlijk in de pomp zelf zitten.

Denk aan een verstopping, slijtage, of een te grote speling tussen de waarin en de slijtplaat. In het laatste geval zult u ook merken, dat de aanzuigsnelheid afneemt. Daarbij dienen ook de volgende zaken te worden gecontroleerd:

  • Lekt de asafdichting?
  • 
Zijn alle (flens-) aansluitingen lekdicht en aangedraaid
  • Is de re-circulatie poort verstopt?

De pomp maakt erg veel lawaai 


Wanneer de pomp klinkt alsof er een handvol knikkers in wordt verpompt, dan duidt dit op cavitatie.

Versleten as lagers kunnen ook zorgen voor een ongewoon hoog geluidsniveau.

Om het onderscheid te kunnen maken, dient men het verschil te kennen tussen mechanisch- en hydraulisch geluid. Wanneer u de pomp kortstondig laat lopen zonder vloeistof, en het geluid is verdwenen, dan duidt dit op een hydraulisch probleem. Indien een lege pomp nog steeds hetzelfde geluid produceert, dan zijn de lagers defect.

De pomp verstopt regelmatig

Regelmatige verstoppingen worden veroorzaakt door het gebruik van een verkeerde zuigkorf (of het ontbrekend daarvan) ; of de zuigkorf is vast komende te zitten in de modder of het bezinksel in de put.

Ook een te grote speling tussen de waaier en de slijtplaat kan zorgen voor terugkerende verstoppingen.

Terugkerende verstoppingen kunnen ook worden veroorzaakt door oorzaken die buiten onze eigen invloed liggen, bijvoorbeeld omdat er erg veel vervuiling in het te verpompen medium zit. Daarvoor heeft Gorman-Rupp ook diverse oplossingen voor handen, zoals de ERADICTOR®. Onze specialisten helpen u graag verder met meer informatie en advies hier over.

De pomp raakt oververhit 


Omdat een centrifugaal pomp gekoeld wordt door middel van het doorstromende water, is oververhitting vrijwel altijd het gevolg van een restrictie in deze doorstroming. Er komt te weinig vloeistof in de pomp, of er kan te weinig vloeistof uit. Oorzaken kunnen zijn een te lage aanzuigsnelheid door een te grote waaier/slijtplaat speling ; een verstopte zuigkorf ; een vast zittende terugslagklep ; verstoppingen in de aanzuig- of persleidingen. Dit zijn de meest voor de hand liggende oorzaken.

Wanneer een pomp oververhit raakt, moet men deze eerst helemaal laten afkoelen voordat er met werkzaamheden wordt begonnen. Buiten het aanrakingsgevaar, zorgt oververhitting ook voor druk opbouw wat gevaar oplevert als de pomp geopend wordt. Gorman-Rupp levert optioneel ook temperatuur sensoren op de pompen die gebruikt worden voor (automatische-) temperatuur bewaking.

Top prestaties ; gebruik de checklist

Aanzuigleiding

Controleer de aanzuigleiding 

Wanneer u gebruik maakt van een aanzuigslag, controleer dan of de inwendig voering niet loskomt van het karkas. Controleer ook of de aanzuigkorf het juiste type is en niet beschadigd of verstopt is. Controleer ook alle flens- en fitverbindingen op eventuele lekkages.

Controleer de pomp 


Controleer het pomphuis inwendig op slijtage of beschadiging, de waaier, de slijtplaat, de slijtring en andere onderdelen in het pomphuis. Vele Gorman-Rupp pompen zijn voorzien van een voordeksel dat eenvoudig te verwijderen is zonder demontage van de aansluitleidingen of de aandrijving. De slijtplaat en waaier moeten in ieder geval elke 6 maanden worden gecontroleerd, of eerder bij zwaardere belastingen.

Een eenvoudige pomp centriole is de zogenaamde no-flow test ; Start de pomp en laat deze lopen op zijn maximale debiet (flow) ; sluit nu langzaam de afsluiter in de persleiding, laat de pomp kortstondig lopen en lees de druk af in de in de persleiding. Na aflezing de afsluiter weer langzaam openen om oververhitting van de pomp te voorkomen. Deze druk moet gelijk zijn aan de maximale waarden bij flow=0 die u vind in de pompgrafiek. Een kleine afwijking kan mogelijk zijn, grotere afwijkingen (>10%) dient de pomp opnieuw te worden afgesteld of te worden gerepareerd.

Controleer de waaier/slijtplaat speling 

De speling tussen de waaier en de slijtplaat is bepalend voor de werking en de efficiency van uw Gorman-Rupp pomp. De prestaties van uw pomp zullen nadelig worden beïnvloed indien deze speling te groot wordt. Indien de sleping te klein is, bestaat de kans dat onderdelen tegen elkaar aanlopen wat extra energie verbruik en verhoogde slijtage met zich mee brengt.

Controleer de as afdichting 

Kwalitatief goede pompen hebben een dubbel as afdichting, vet- of olie gesmeerd.

Zand en/of andere schurende delen kunnen zorgen voor versnelde slijtage aan de afdichting. Controleer de as afdichting op lekkages en vervang deze indien nodig.

Controleer de lagers

Versleten lagers zorgen voor een radiale speling op de as. Als eerste tekenen begint de pomp lawaai te maken, daarna zal hij oververhit raken en in het ergste geval kan grote lager speling leiden tot het vastlopen en zelfs breken van de as. Versleten lagers zorgen ook voor een verhoogd energie verbruik in de aandrijving.

Vervang daarom lagers bij de eerste tekenen van slijtage. De kosten voor vervanging wegen niet op tegen de schade die kan ontstaan wanneer lager slijtage niet wordt aangepakt.

Controleer de aandrijving 


Indien de pomp niet optimaal draait kan dit ook liggen aan de aandrijving. Bij een electro motor kan een reparatie noodzakelijk zijn, een brandstof motor kan toe zijn aan een service beurt. Vervang de aandrijving bij overmatige slijtage.

De persleiding

Controleer de ontluchtings klep, de terugslag klep en overage appendages. Oudere stalen leidingen zijn gevoelig voor corrosie waardoor de stromingsweerstand kan toenemen met maar liefst 15%.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.