Handige checklist voor onderhoud van onze Gorman-Rupp pompen

Het belang van een goed onderhouden pomp onderschrijven we keer op keer en kunnen we ook niet genoeg herhalen. Een Gorman-Rupp pomp in topconditie zorgt voor optimale prestaties en kostenreductie. Het verlaagt het energie verbruik, onderdelen zijn minder snel aan vervanging toe en het kost minder tijd om het werk uit te voeren.

Een pomp die u in de steek laat op het moment dat u hem het hardste nodig heeft zorgt niet alleen voor irritatie, maar kost u ook gewoon tijd en geld. Wellicht minder duidelijk, maar minstens net zo kostbaar is een pomp die niet zo efficiënt draait als waar deze eigenlijk voor ontworpen is. Een pomp die gehinderd wordt door leidinglekkages, corrosie, slijtage of een verstopping gebruikt meer energie, moet langer draaien dan nodig en is onderhevig aan meer slijtage.

De kosten van slecht onderhoud

Een 6” diesel aangedreven, zelf-aanzuigende centrifugaal pump die 25% onder zijn optimale efficiëntie draait gedurende 8 uur per dag, verbruikt ca. 30 liter brandstof meer dan een goed werkende pomp. Dat is zo’n 150 liter brandstof per week, tel uit uw winst! (of verlies in dit geval…). Vermenigvuldig dit eens met het aantal pompen dat u in gebruik heeft en daarmee is het meteen duidelijk dat het noodzakelijk is om uw pompen in topconditie te houden.

Als u al bekend bent met de Gorman-Rupp pompen, dan weet u hoe eenvoudig deze te onderhouden zijn. Geen excuses dus om ze niet op topprestaties te laten draaien.
Maar zelfs als u (nog-) geen gebruiker bent van de Gorman-Rupp pompen, is onderstaande checklist wellicht interessant. We helpen u graag om uw pompen optimaal te laten draaien.

Verschillende aanwijzingen

De eerste tekenen dat uw pomp niet optimaal functioneert zijn niet meteen dramatisch, maar zijn wel eenvoudig te herkennen:

Debiet: is de opbrengst van de pomp flink afgenomen of heeft u simpelweg meer tijd nodig om de klus te klaren? Dit kan worden veroorzaakt door een dicht geklapte zuigslang, een lekkage in de aanzuigleiding, een verstopping of een beschadigde/ versleten waaier en slijtplaat.

Aanzuigsnelheid: Wanneer de aanzuigsnelheid afneemt kan dit duiden op een te grote speling tussen de slijtplaat en de waaier. Check eerst of de as afdichting lekt. Zijn alle aansluitingen dicht? Sluit de terugslagklep in de aanzuigleiding wel goed? Is de recirculatie poort in het pomphuis verstopt? Bij een droog zelf aanzuigende pomp dient eerst te worden gekeken naar de vacuüm pomp en de lucht afscheider.

Lawaai: Klinkt de pomp alsof er een handvol knikkers in rond maalt? Dit is een sterke aanwijzing voor cavitatie, of van versleten aslagers.

Verstopping: Indien de pomp regelmatig verstopt is dan kan dit duiden op een kapotte terugslagklep, een zuigkorf met te grote doorlaat of de speling tussen de waaier en de slijtplaat kan te groot zijn.

Oververhitting: Verhitting van de pomp komt meestal door onvoldoende aanvoer van vloeistof naar de pomp. Slijtage of een verstopping in de zuigleiding is meestal de oorzaak. Verstoppingen in de persleiding of een defecte terugslagklep kan er ook voor zorgen dat de pomp oververhit raakt. Laat een oververhitte pomp altijd volledig afkoelen voordat met werkzaamheden wordt begonnen!

Loop deze punten na

Hoewel dit geen complete onderhoudgids is, geeft u dit zeker enkele handvatten voor een snelle diagnose.

Aanzuigleiding

  • Controleer op lekkages: Gebruik een vacuümmeter om zeker te zijn dan de aanzuigleiding en alle appendages vrij van lekkages zijn. De meeste Gorman-Rupp pompen hebben een aansluitpoort met draad voor de vacuümmeter. Gebruik PTFE tape of een ander afdichtingsmiddel om te zorgen dat de aansluiting zelf ook vrij van lekkages is. Vervang na constatering eventiele lekkende slangen, leidingen en appendages.
  • Aanzuigslang: Bij gebruik van meerwandige aanzuigslangen kan het voorkomen dat de voering loslaat van het karkas. Dit blokkeert dan een deel van de doorgang in de aanzuigslang waardoor de pomp een hoog aanzuigvacuüm geeft maar weinig opbrengst levert. Vervang de defecte slang voor een nieuwe.
  • Controleer de zuigkorf. Regelmatige inspectie en reiniging van de zuigkorf is belangrijk, zeker wanneer er regelmatig vloeistoffen met vaste bestanddelen worden verpompt.

 

Pomp

  • Controleer de waaier, de slijtplaat of de slijtring. Dankzij de demonteerbare deksel op vele Gorman-Rupp pompen, heeft u snel en eenvoudig toegang tot de waaier en de slijtplaat. Deze componenten moeten bij voorkeur elke 6 maanden worden gecontroleerd, of eerder afhankelijk van de toepassingen. Deze onderdelen slijten sneller bij het verpompen van schurende vloeistoffen of slurries. Dankzij het uitgekiende ontwerp kunnen slijtagegevoelige onderdelen in een Gorman-Rupp pomp worden gewisseld, zonder kostbare gietstukken te moeten vervangen. Dat is voordeel voor u!
  • Check de waaierspeling. De efficiency van de pomp neemt af wanneer de speling tussen de waaier en de sluitplaat groter wordt dan de opgegeven specificaties. Indien de speling te klein is kan dit leiden tot aanlopen, wat extra brandstof kost en slijtage aan de motor kan veroorzaken. Controleer dan ook de speling volgens de voorschriften en stel deze af wanneer nodig.
  • Controleer de as afdichting. Diverse Gorman-Rupp pompen zijn uitgerust met een dubbele as afdichting die wordt gesmeerd door een veerbelastte cup, of een olie gesmeerde afdichting voor langdurige, onderhoudsvrije werking. Sommige pompen zijn uitgevoerd met een enkele as afdichting die wordt gesmeerd door het te verpompen medium. Zand of andere vaste bestanddelen kunnen leiden tot versnelde slijtage aan de as afdichting. Controleer en vervang de afdichting als dit nodig is. Controleer de as op beschadigingen of krassen.
  • Controleer de lagers. Versleten lagers zorgen ervoor dat de as speling krijgt. Hierdoor kan de pomp oververhit raken en uiteindelijk vastlopen. Vervang de lagers bij elke twijfel over de conditie ervan.
  • Controleer de motor. Bij een defecte of slecht presterende motor krijgt de pomp niet het vermogen wat nodig is om optimaal te draaien. Benzine- of dieselmotoren moeten in dat geval worden nagekeken en afgesteld, elektromotoren moeten worden vervangen, of indien nodig worden gerepareerd.

 

Persleiding

  • Controleer de bedrijfscondities. Controleer de ontluchtingsklep, afsluiter, terugslagklep en andere appendages op de goede werking. Oude leidingen zijn vaak gevoelig voor roest, wat leidt tot een verhoogde leidingweerstand waardoor de opbrengst met wel 15% kan teruglopen. Vervang dergelijk leidingen bij elke twijfel.

 

Wilt u meer weten over onze pompen en het onderhoud ervan? Neem dan direct contact met ons op. Gorman-Rupp, The Pump People, wij weten alles van pompen.

IMG_3195_330_J01-compressor

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.