Het juist aflezen van de druk- en vacuüm meters

Pompen en –systemen worden geïnstalleerd, opgestart, gebruikt en vaak simpelweg vergeten. Indien er zich een probleem aandient, is het aan te raden om een drukmeter op de perszijde van de pomp aan te sluiten, en een vacuüm meter aan te sluiten op de aanzuig zijde.

Deze meters moeten zo dicht mogelijk bij de inlaat resp. uitlaat poort van de pomp worden geplaatst Bij nauwkeurige aflezing van deze meters, in combinatie met een opname van het toerental, kan een pomp grafiek worden opgetekend wat het begin vormt voor een goede diagnose.

Maar wat als de meters niet juist zijn geïnstalleerd? Dat geeft misleidende informatie die kan leiden tot de verkeerde diagnose.

In Figuur 1, zijn de opname punten van de meters niet op gelijke (verticale-) hoogte. Het aangegeven hoogte verschil wordt aangeduid als meet-correctie en moet bij de afgelezen waarde van de meters worden opgeteld (of in mindering worden gebracht, zie figuur 5) om de juiste informatie te krijgen. Alleen de gecorrigeerde waarde kan worden gebruikt om een pomp grafiek te tekenen.

Laten we nog eens kijken naar de pomp in figuur 1. Het is aan te bevelen om de drukmeter aan de perszijde aan te sluiten met een flexibele slang om er voor te zorgen dat de meter omlaag kan worden gebracht tot op dezelfde hoogte als het opnamepunt van de vacuümmeter.

Op deze manier hoeft geen meet-correctie factor te worden toegepast wat het aflezen en interpreteren van de waarden makkelijker maakt. Het flexibel aansluiten en omlaag brengen van de vacuümmeter verdient extra aandacht: de slang zal zich kunnen vullen met de vloeistof uit de pomp waardoor de aflezing onjuist wordt. (Zie figgur 2).

Om te zorgen voor een nauwkeurig aflezing van de vacuüm meter, is het aan te bevelen om de aansluiting te voorzien van een ontluchtingskraan. Door net voor de meting even kort te ontluchten, wordt eventuele vloeistof terug in de pomp gezogen wat de nauwkeurigheid van de aflezing ten goede komt. (zie figuur 3). Nu de aansluiting en/of de slang van de vacuümmeter vrij is van vloeistof zal deze altijd de juiste onderdruk aangeven, ongeacht de hoogte ten opzichte van het aansluitpunt.

Omdat de druk meter aan de perszijde juist vloeistofdruk nodig heeft voor een nauwkeurige aflezing, dient de ontluchting kraan hier er juist voor om eventiele lucht te laten ontsnappen.

In tegenstelling tot de vacuüm meter, zal de aflezing van de drukmeter wel variëren in relatie tot de hoogte waarop de meter zich bevindt t.o.v. het vacuüm aansluitpunt. (zie figuur 4). Daarom is het noodzakelijk om de druk meter op de zelfde hoogte te brengen als het vacuüm aansluitpunt.

In dat geval is er geen hoogte correctie factor nodig. Wanneer de drukmeter niet op dezelfde hoogte kan worden gebracht als het vacuüm aansluitpunt, dan dient de verticale afstand :

  • Opgeteld te worden wanneer de drukmeter zich hoger bevindt dan het vacuüm aansluitpunt:
  • In mindering worden gebracht wanneer de drukmeter zich lager bevindt dan het vacuüm aansluitpunt:

Zie ook figuur 5

Tot slot enkele belangrijke aandachtspunten m.b.t. de meetinstrumenten:

Gebruik alleen kwalitatief goede, vloeistof gevulde meters of goede digitale instrumenten. Voor gebruik moeten de meters worden genuld ten opzichte van de atmosferische druk.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.