Zelfreinigende pompoplossing

Het Gorman-Rupp SCS System – Self-Cleaning Sump System – is een geïntegreerde technologie met een schuine mini-collector. Zo hoeft er geen put te worden geïnstalleerd. Bij elke pompcyclus worden drijvende zaken en sedimenten (zand en partikels) meegevoerd zonder risico op ophoping of verstopping. Dit pompstation is dan ook zelfreinigend.

De radicale versimpeling van de civiele werken en de energiebesparing verminderen de investerings- en exploitatiekosten van elk pompstation.

De 5 onderdelen van het SCS System:

  1. De schuine collector: het vernieuwende kernelement van het SCS System om het pompstation zichzelf te laten reinigen. Ook zorgt het ervoor dat een hoofdput overbodig is.
  2. De inspectieput: dit is een optioneel onderdeel van het SCS System. Met de inspectieput kunnen controles uitgevoerd worden en wordt het afvalwater van verschillende aanvoercollectoren verzameld.
  3. Een bovengronds pompstation: door de plug & play-installatie hiervan bespaart u op de investeringskosten. Daarnaast zijn de exploitatie- en onderhoudskosten van bovengrondse pompstations laag door de makkelijke toegankelijkheid.
  4. De niveauregeling: dit kan gebeuren door middel van diverse systemen. De niveaumeting gebeurt onderaan de schuine collector.
  5. De bedieningskast: omvat de onderdelen voor de regeling en bediening van het pompstation en frequentieregelaars. Met een touchscreen display kan de pomp eenvoudig bediend worden.

Download de brochure voor meer informatie over het SCS System.