Geschiedenis

 

In 2018 bestaat Gorman-Rupp 85 jaar. Op deze pagina plaatsen we regelmatig verhalen en foto's uit deze bijzondere historie.

 

 

 

1999

De jaren nadat Jeff Gorman was aangetreden als CEO stonden in het teken van een snelle internationale expansie.

Zo werd in Griekenland een vestiging van Patterson Pumps geopend voor het bedienen van de market in centraal- en oost Europe alsmede het Midden-Oosten.

Patterson Pumps opende ook een vestiging (inclusief productie) in Ierland. Daarnaast werden vestigingen en distributiecentra opgebouwd in onder andere Thailand, Denemarken en België. De Nederlandse vestiging werd gerealiseerd door de overname van WAVO pompen, daarvoor al decennialang een distributeur voor Gorman-Rupp.

 

 

 

 

 

 

1996

De jaren 90 verliepen inmiddels voorspoedig voor Gorman-Rupp. Jim Gorman, toen 72 jaar oud, begon in 1996 met het organiseren van zijn opvolging. John Walter, een Gorman-Rupp veteraan sinds 1960, nam de rol van CEO tijdelijk op zich. In 1998 volgde Jim’s zoon, Jeff, uiteindelijk zijn vader op en was daarmee de derde generatie die aan het roer kwam van het bedrijf. Jeff Gorman, met zowel technische- als economische opleidingen als achtergrond, begon in het bedrijf als monteur, maakte de overstap naar de verkoop en marketing en leidde ook geruime tijd de ontwikkelingsafdeling binnen Gorman-Rupp.

Jim Gorman, inmiddels de 90 ruim gepasseerd, is overigens nog vrijwel elke dag te vinden in de fabriek in Mansfield. “alleen halve dagen hoor!” voegt hij er desgevraagd aan toe.

 

 

 

1990

De vroege jaren ’90 waren ook weer economisch moeilijke tijden. Zoals ook in eerdere zwakke conjuncturele omstandigheden gebruikte Gorman-Rupp deze periode om juist te investeren in nieuwe producten, technologieën en processen.

Zo werd in 1991 de start gemaakt met de certificering volgens ISO9001. Dave Meister heeft zich 3 jaar lang hiervoor ingezet en sinds 1994 is Gorman-Rupp gecertificeerd volgens ISO9001. Gorman-Rupp Europe voldoet daarbij natuurlijk ook aan de EN-ISO 9001 ; 2015 kwalificatie.

Op het gebied van de productontwikkeling introduceerde Gorman-Rupp in deze periode een serie tandwielpompen, een verdringer pomp voor vele (hoog viskeuze-) vloeistoffen en voor gebruik in zware industriële toepassingen.

Dat deze vroege jaren ’90 niet altijd economisch zwak waren bewees een grote order van het Amerikaanse ministerie van defensie in 1993, waarbij 419 zware brandstof- en waterpompen werden besteld. Velen daarvan zijn nog steeds volop in gebruik trouwens.

 

1989

Op 24 maart 1989 vond een van de grootste milieurampen tot nu toe plaats, namelijk het ongeluk met het tanker schip Exxon Valdez in Alaska. Enorme hoeveelheden olie bedreigden de natuurgebieden en directe maatregelen waren nodig. Gorman-Rupp bleek in staat om naar schatting 90 procent van de pompen te leveren die werden gebruikt om de zee en de stranden schoon te maken na deze olieramp. In een artikel in het tijdschrift Fortune in 1990 vertelde Jim Gorman; "onze distributeur in Alaska belde ons op zaterdag en op zondagavond stond de eerste DC-8 lading pompen al in Anchorage”.

 

1989

In 1989 volgde weer een grote overname door Gorman-Rupp, de grootste uit de geschiedenis tot dan toe, door de overname van Patterson Pumps. Patterson bouwt groot-volume centrifugaal pompen voor brandbestrijding, waterbeheersing en afvalwaterverwerking. Omdat er weinig overlap bestond in het aanbod van Patterson met het Gorman-Rupp programma, was de overname een mooie aanvulling op het totale pomp aanbod. Naast grote investeringen in de Patterson fabriek in Georgia, USA, heeft Gorman-Rupp ook een Patterson fabriek gebouwd in Ierland. Vanuit deze twee faciliteiten is Patterson ook vandaag de dag een leidende fabrikant van grote centrifugaal pompen.

 

1988

In 1988 maakte Gorman-Rupp al een forse stap in de IT technologie. Zo werden de eerste CAD/CAM machines in gebruik genomen voor het produceren van onderdelen en het na-bewerken van de vele gietstukken die in een pomp worden gebruikt. Daarnaast is rond deze periode ook een start gemaakt met het digitaliseren van alle andere bedrijfsprocessen. Vandaag de dag is Gorman-Rupp nog steeds een koploper op het gebied van gerobotiseerde productie technieken en web-based applicaties waarmee we onze distributeurs wereldwijd bedienen.

 

 

 

 

 

1987

In 1987 werd de regio Mansfield USA getroffen door zware overstromingen als gevolg van hevige regenval. In juli van dat jaar overstroomden ook de fabrieken en kantoren van Gorman-Rupp, waarbij op enig moment het water ruim 30 centimeter hoog in het bedrijf stond. Verwoede pogingen van het personeel en natuurlijk de inzet van de eigen Gorman-Rupp pompen voorkwamen dat het water nog verder steeg. Toen het water weer was gezakt is er nog veel werk verzet om het water af te voeren en de ravage op te ruimen zodat productie snel weer kon worden hervat.

 

 

 

1983

In 1983 vierde Gorman-Rupp het 50-jarig jubileum. Alhoewel de beide oprichters van het bedrijf hier niet meer bij aanwezig waren werd er uitgebreid stilgestaan bij de ongelofelijke prestaties in de voorbije halve eeuw. De festiviteiten werden afgesloten met een groots gala in het Mansfield Renaissance Theatre met onder meer een –zeker voor de tijd- spectaculaire multi-media show. Voor dit 50 jarige jubileum was ook een logo ontworpen, vergezeld van de toenmalig slogan “Primed for Progress” ,een verwijzing naar de beroemde zelf-aanzuigende (self-priming) pompen van Gorman-Rupp.

 

 

 

 

 

1981

Ondanks de economisch moeilijke tijden in de VS in de vroege Jaren 80, bleef Gorman-Rupp volop investeren in nieuwe producten en diensten. Zo werd er een gloednieuw trainingscentrum gebouwd, en bleef men ook investeren in marketing en de uitbouw van het distributie netwerk. In deze vroege jaren 80 zagen ook diverse nieuwe producten het licht, sommigen daarvan zijn tot op de dag van vandaag nog te vinden in het gamma van Gorman-Rupp. Zo introduceerde men onder meer de eerste generatie van de befaamde U-series, de IPT draagbare lichtgewicht pompsets en de VG centrifugaal pompen.

 

 

 

 

 

1980

In de vroege Jaren 80 van de vorige eeuw werd de VS opnieuw getroffen door moeilijke economische tijden. Dit keer waren de rente en de inflatie de oorzaak, die in 1980 zelfs record waarden van 21,5% resp. 11% bereikten. Dit remde de investeringen van zowel bedrijven als consumenten. Gorman-Rupp zelf merkte hier niet meteen heel veel van dankzij de opgebouwde wereldwijde spreiding, maar de klanten in de VS werden hard getroffen. De auto industrie was (en is) altijd een belangrijk afzetgebied voor Gorman-Rupp geweest en men besloot dan ook tot een symbolische actie om deze sector te steunen. Wanneer Gorman-Rupp medewerkers een nieuwe auto kochten van één van de grote Amerikaanse merken, dan legde het bedrijf hier een substantieel bedrag van op tafel. Gorman-Rupp toonde hiermee wederom haar betrokkenheid bij zowel de medewerkers als bij de klanten.

 

1978

In 1978 werd begonnen met de volgende uitbreiding op het terrein van Gorman-Rupp, waarbij bijna 3.000 m2 productieruimte werd toegevoegd aan de locatie in Mansfield. Deze uitbereiding was net klaar toen men in 1979 weer een grote order ontving voor Reliasource rioolwater pompstations.  In 1978 begon ook de huidige CEO, Jeff Gorman, met zijn eerste baan binnen het bedrijf en stapte daarmee in de voetsporen van zijn grootvader die het bedrijf in 1933 had opgericht.

 

 

 

 

 

 

 

 

1976

De tweede helft van de Jaren 70 waren economisch erg succesvolle tijden in de wereldwijde economie, en daarmee ook voor Gorman-Rupp. Dankzij de brede spreiding van activiteiten was men minder gevoelig van schommelingen in de vraag binnen bepaalde segmenten. Naast de afvalwater- en de bouwbranche was Gorman-Rupp bijvoorbeeld ook actief in de landbouw met special irrigatie pompen. Deze brede spreiding bleek van zeer grote waarde toen het wereldwijde economische tij zich keerde in de Jaren 80.

 

 

 

 

1975

Beurzen blijven wereldwijd een ideaal platform om nieuwe- en bestaande klanten te informeren over de pompoplossingen van Gorman-Rupp. Ook in de jaren 70 was Gorman-Rupp aanwezig op veel internationale vakbeurzen. Omdat er aan de buitenkant van een stilstaande pomp vaak niet heel veel te zien is, heeft Gorman-Rupp altijd veel waarde gehecht aan het tonen van werkende- of deels opengewerkte pompen. Hiermee konden de voordelen (zoals de grote vuildoorlaat) en de vele slimme technische details goed worden gedemonstreerd.

 

 

 

 

 

 

 

1974

Advies en specialisme heeft altijd hoog in het vaandel gestaan bij Gorman-Rupp en trainingen speelden daarin altijd een belangrijke rol. Het bedrijf investeert nog altijd veel in opleidingen, zowel voor de eigen medewerkers als voor klanten en distributeurs. In 1974 opende Gorman-Rupp een geheel vernieuwd trainingscentrum, waar met behulp van diverse werkende pompopstellingen, het werkingsprincipe van de zelf aanzuigende centrifugaalpompen optimaal kon worden gedemonstreerd. Cursisten leerden hier alles over de selectie, de installatie en het onderhoud van deze installaties. De trainingsruimte is in de decennia daarna diverse malen verbouwd en hoort nu tot een van de mooiste in de pompbranche.

 

 

 

1973

Gorman-Rupp heeft altijd bekend gestaan om het sociale karakter. Dat was –en is- niet alleen merkbaar binnen het bedrijf, ook daarbuiten heeft men altijd geprobeerd diverse maatschappelijke activiteiten actief te ondersteunen. Naast sponsoring van diverse sportploegen en –clubs, is Gorman-Rupp altijd actief geweest in het Toy Time Program in Mansfield. Binnen dit programma werd oud speelgoed ingezameld, opgeknapt en gedoneerd aan kinderen die dit nodig hadden. Gorman-Rupp steunde dit project niet alleen decennialang in financieel opzicht, maar stelde ook ruimte en gereedschap beschikbaar aan de vrijwilligers. Het Toy Time Program is helaas in 2017 gestopt vanwege een gebrek aan bruikbaar speelgoed en een gebrek aan vrijwilligers.

 

 

 

 

 

1972

Terwijl in de vroege Jaren ‘70 de vraag vanuit de bouw en industrie stagneerde door de moeilijke economische situatie, steeg de verkoop van de bovengrondse rioolwater pompinstallaties juist naar recordhoogten. Gorman-Rupp investeerde opnieuw in de expansie van de fabricage locatie aan Bowman Street om aan de vraag te voldoen.

Tegelijkertijd maakte Gorman-Rupp gebruik van de luwte in de andere markten om de promotionele activiteiten flink op te voeren. Zo werden onder meer 2 grote demonstratie wagens gebouwd, met daarin een trainingscentrum en diverse –werkende- pompopstellingen.

 

1971

De vroege jaren 70 stonden in het teken van moeilijke economische tijden in de Verenigde Staten. De binnenlandse bouwproductie stagneerde, de inflatie liep sterk op en de olieprijzen stegen sterk als gevolg van de sancties door de OPEC. Gorman-Rupp kon als gevolg van deze omstandigheden niet meer vertrouwen op uitsluitend de binnenlandse vraag. Waar veel Amerikaanse bedrijven reageerden met bezuinigingen en ontslagen, zocht Gorman-Rupp juist naar nieuwe wegen om de groei voort te zetten. Deze groei vond men in het buitenland en de focus op de export werd daarmee sterker dan ooit. Nieuwe vestigingen werden geopend en distributeurs werden aangewezen in onder meer Australië, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en Europa, waardoor Gorman-Rupp verder kon groeien met de wereldwijde vraag.

 

1970

Ondanks de gestage groei van Gorman-Rupp in deze periode, staat 1970 ook te boek als het jaar waarin J.C. Gorman overleed op 86-jarige leeftijd. Hij was in 1933 samen met Herb Rupp de grondlegger van het bedrijf, en heeft altijd vastgehouden aan het idee van de zeer robuuste zelf aanzuigende centrifugaalpomp.

 

 

 

 

 

 

 

 

1970

De 70er Jaren startten zoals het decennium daarvoor geëindigd was. De computer deed zijn brede intrede in o.a. de engineering en de logistiek, en Gorman-Rupp continueerde de innovaties met een steeds breder wordend assortiment. Zo introduceerde Gorman-Rupp in 1970 de eerste super efficiënte zelf aanzuigende brandstofpompen, welke later evolueerde tot de Rotoprime, en Gorman-Rupp Industries bracht de eerste balg-doseer pompen en de oscillerende pompen uit.

 

 

 

 

 

 

 

1969

In 1969 was de wereld in de ban van technische vernieuwing. Zo zette Niel Armstrong als eerste mens voet op de maan, is het idee voor de Post-it memo ontstaan en demonstreert de Amerikaan Douglas Engelbart voor het eerst zijn computermuis. Dichter bij huis komt de firma de Woerd met de kunststof kettingkast voor de fiets.
Bij Gorman-Rupp werden de eerste computers geïnstalleerd, voornamelijk voor administratieve- en logistieke doeleinden. Gorman-Rupp bood inmiddels alleen al in Mansfield werk aan ruim 500 medewerkers.

 

 

 

1968

In de tweede helft van de 60 jaren groeide Gorman-Rupp in alle segmenten waar het bedrijf zich inmiddels had geprofileerd: de GWW-aannemerij, de industrie, de rioolwater techniek en de OEM-branche groeiden allen door een combinatie van nieuwe producten, groeiende markten en een groter wordend internationaal netwerk. Dit leidde in 1968 tot een belangrijke stap in de geschiedenis van Gorman-Rupp: het bedrijf kreeg een notering aan de aandelenbeurs van New York. Ondanks deze wending weet Gorman-Rupp tot aan de dag van vandaag het oorspronkelijke karakter van een solide en toekomstgericht familiebedrijf te behouden.

 

 

1965

In 1960 startte Gorman-Rupp ook met de fabricage en assemblage van pompen in Canada. In de plaats St. Thomas, in de provincie Ontario werd een fabriek gebouwd en al snel veroverden de hier gebouwde pompen de reputatie van “de Cadillac onder de pompen in Canada”. In 1965 was het oorspronkelijke gebouw te klein en werd er maar liefst 1.500 m2 bijgebouwd. Vandaag de dag is Gorman-Rupp in Canada een assemblagebedrijf voor de Canadese markt waar voornamelijk diesel aangedreven pompsets worden ontwikkeld en gebouwd en van waaruit service wordt verleend aan de dealers in Canada.

 

 

 

1964

In 1964 vierde J.C. Gorman, samen met Herb Rupp de oprichter van Gorman-Rupp in 1933, zijn 80ste verjaardag. Hierbij droeg hij meteen officieel de leiding over aan zijn zoon Jim Gorman. Hoewel de bescheiden J.C Gorman deze mijlpaal eigenlijk ongemerkt voorbij wilde laten gaan, organiseerde het personeel toch in het geheim en verjaardagfeest voor hem. Op deze bijeenkomst sprak J.C. zijn team toe met de woorden “It’s amazing to look around and see really how much the company has grown. And yet I feel it’s only the beginning.” En dat J.C. Gorman gelijk had, bewezen de decennia daarna onder leiding van zijn zoon Jim.

 

 

 

 

 

1959

In 1933 begon Gorman-Rupp met één model, de zelf aanzuigende centrifugaalpomp zoals bedacht door Herb Rupp. Aan het einde van de 50er Jaren omvatte het programma inmiddels meer dan 100-en verschillende modellen voor industriële toepassingen, de GWW-sector, de afvalwaterbranche, mijnbouw en vele OEM-toepassingen. Om de groei verder te faciliteren ging Gorman-Rupp ook meer investeren in marketing, om te beginnen met kleine advertenties in gespecialiseerde vakbladen. Later liet Gorman-Rupp zelfs een bedrijfsfilm maken, destijds nog een unicum en geproduceerd op 16mm. smalfilm. Filmproducties zijn sindsdien een belangrijk instrument gebleken voor Gorman-Rupp, niet alleen ter promotie maar ook als instructie middel, waarin het eenvoudige onderhoud aan de pompen duidelijk kon worden toegelicht. Veel hierover is inmiddels te vinden op het YouTube kanaal van Gorman-Rupp.

 

1956

Het grote succes van de vuilwater pomp van Gorman-Rupp verklaarde ook meteen het succes in een andere grote groeimarkt in die dagen, de rioolwater pompen. Gorman-Rupp ontwikkelde hiervoor niet alleen speciale pompen, maar een compleet pompstation dat turn-key konden worden opgeleverd en geïnstalleerd. Plug&Play dus, decennia voor dat deze term zelf is uitgevonden! De ontwikkelingen van ruim 50 jaar geleden stonden aan de wieg van het huidige Reliasource concept. De sterke groei van de huizen productie in onder andere Miami en Californië zorgen ervoor dat Gorman-Rupp ook vestigingen opende in deze staten, om zo aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

 

 

De geschiedenis van de vuilwaterpomp

De geschiedenis van de vuilwaterpomp is eigenlijk de geschiedenis van Gorman-Rupp. Want hoewel J.C. Gorman en Herb Rupp in 1933 starten met het idee om een verstoppingsvrije pomp te bouwen kwam de echte ontwikkeling pas kort na de oorlog op gang. In 1950 kwam Gorman-Rupp uit met het model 1306, een pomp die decennialang vrijwel ongewijzigd in productie is gebleven. Eind Jaren 50 bouwde men jaarlijks bijna 1000 van deze pompen in 3” en 4” ! In de jaren 60 groeide de lijn vuilwaterpompen met 6”, 8” en 10” pompen en de jaarlijkse productie reikte over de 1.000 units.

In 1963 begon Gorman-Rupp met de ontwikkeling van een nog verder verfijnd concept wat later bekend werd onder de naam “T-series”. Hierbij staat de T voor het Amerikaanse wordt Trash, of te wel rommel. Kenmerkend van de T-series waren onder andere de in eigen huis ontwikkelde as-afdichting en de grote service opening voor de waaier. Gorman-Rupp maakte er toen al geen geheim van dat elke pomp kan verstoppen, zelfs een Gorman-Rupp. “Maar als de pomp verstopt, dan kunnen we beter zorgen dat dit zo snel en eenvoudig mogelijk weer verholpen kan worden” is altijd een bekende uitspraak geweest van Herb Rupp. De T-series pompen hadden een losneembaar serviceluik waarmee de waaier bereikbaar was zonder de pomp uit te bouwen of leidingen los te nemen. De T-serie werd later doorontwikkeld tot de Super-T en het concept is universeel toegepast in de U-series, V-series en PA pompen. Zo is Gorman-Rupp bijna synoniem geworden voor een vuilwater pomp. Veel en vuil wordt wel eens gezegd en dat kenmerkt eigenlijk de Gorman-Rupp het beste.

 

1954

De 50-er Jaren van de 20e eeuw stonden in het teken van vele technologische ontwikkelingen en Gorman-Rupp deed daar volop in mee. Zo ontwikkelde men de Aquamatic K-Pad, een pomp voor de medische techniek die onder andere aan de wiegstond van Gorman-Rupp Industries. Een andere vooruitgang was de ontwikkeling van pompen voor het tanken van vliegtuigen. Hierbij waren hoge efficiency voor het snel vullen van de tanks, in combinatie met de hoge veiligheidseisen in de luchtvaart industrie gevraagd. De Gorman-Rupp O-series en Rotoprime hebben hun wortels in deze vroege technische hoogstandjes.

 

 

1953

De verplaatsing van de GRI pompen naar Bellville Ohio in 1951 gaf enige verlichting in het continue ruimtegebrek in het hoofdgebouw in Mansfield. Maar met weer een recordjaar in 1953 waren nieuwe uitbreiding maatregelen noodzakelijk. De fabriek aan de Bowman street in Mansfield bestond feitelijk uit 2 separate gebouwen en in 1953 werd besloten om deze met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstond een grote extra productieruimte wat Gorman-Rupp in staat stelde om ook de productie anders en efficiënter in te richten. Daarnaast werd meteen een nieuwe teststraat voor petroleum pompen geopend.

1952

De beroemde schrijver Louis Bromfield, winnaar van onder andere de Pulitzer prijs, vestigde zich in 1939 in Mansfield OHIO en kocht een vervallen oude boerderij die hij de naam “Malabar Farm” gaf. Bromfield ontwikkelde hier vele innovatieve landbouw technieken en had een bijzondere interesse voor irrigatie techniek. Hierdoor kwam hij al gauw in aanraking met Gorman-Rupp, die voor Bromfield special irrigatie pompen bouwde, gebaseerd op de waterpompen die in de 2e wereldoorlog ontwikkeld waren. De nieuwe technieken op Malabar Farm het netwerk dat een beroemde schrijver als Louis Bromfield met zich meebracht leiden tot veel belangstelling voor Malabar Farm vanuit kunst, cultuur en politiek. Zo trouwde bijvoorbeeld Humprey Bogart op Malabar Farm. Na de dood van Louis Bromfield in 1956 leidde Malabar Farm een zieltogend bestaan tot 1972, toen het werd gekocht door de staat OHIO als erfgoed. Vandaag de dag is Malabar Farm een bezienswaardigheid in de regio Mansfield. En de irrigatiepompen?....die groeiden uit tot een succesvolle en stabiele productlijn binnen Gorman-Rupp.

 

1951

De nieuwe miniatuur pompjes van Gorman-Rupp waren zo succesvol, dat General Electric al snel een grote order hiervoor plaatste bij Gorman-Rupp. Dit was de definitieve aanleiding voor de bouw van een nieuwe fabriek in Bellville OHIO, net buiten Mansfield. De hal had een oppervlakte van ca. 1000m2 en vormde de basis van wat nu Gorman-Rupp Industries is : een zeer gespecialieerde systeem leverancier van pompen aan de OEM sector.

 

 

1950

De grote vraag naar industriële pompen, met name uit de bouw- en afvalwater sector, zorgde er voor dat de Gorman-Rupp locatie aan Bowman street, Mansfield OH al weer te klein dreigde te worden. Daarbij kwam dat één van Gorman-Rupp’s ingenieurs zorgde voor een nieuwe succesvolle toevoeging aan het assortiment, namelijk een klein elektrisch pompje, zo klein dat deze paste in de palm van je hand. Deze pompjes werden gebruikt in huishoudelijke- en industriële vaatwasmachines, een techniek die in de vroeg jaren 50 razendsnel in opkomst was. Het produceren van een dergelijke kleine pomp, in grote volumes, was iets anders dan het maken van grote klant specifieke machines waarmee Gorman-Rupp groot was geworden. Dus de productie van de kleine elektrische pompjes moest snel ergens anders worden ondergebracht.

 

 

 

 

 

 

1948

In 1948 kwam Gorman-Rupp officieel met de zogenaamde “trash pump”; een pomp, speciaal voor het verpompen van rioolwater. De Gorman-Rupp trash pomp was gebaseerd op het idee waarmee Herb Rupp in 1946 had geëxperimenteerd. Gorman-Rupp was hiermee net op tijd om te profiteren van de enorme groei van het rioleringsnetwerk in de VS en bezorgde het bedrijf wereldfaam in deze markt, een sterke naam die tot vandaag de dag bestaat. De Reliasource riool pompinstallaties behoren tot een van de innovaties van Gorman-Rupp in de riooltechniek.

 

 

1947

Door de snel groeiende vraag vanuit de grond- weg- en waterbouw ontstond ook de behoefte aan steeds grotere, verstoppingsvrije centrifugaal pompen. Over het ontstaan hiervan vertelt Jim Gorman in het Gorman-Rupp Jubileum boek: “ In 1947 kwam een klant op bezoek die al jaren een van onze pompen gebruikte voor het leegpompen van septic tanks. Hij was erg tevreden over de capaciteit en de betrouwbaarheid maar af en toe verstopte de pomp weleens door grote stenen of andere materialen. Hij kwam naar ons toe met de pomp en vroeg of wij dit konden oplossen. Ik liep met hem naar Herb Rupp, en die kwam meteen in actie. Herb pakte een snijbrander, sneed een gat in he pomphuis en laste er een stuk buis met een flens op. Die flens werd afgesloten met een knevelplaat, en als er zich eens een verstopping voordeed dan kon de klant eenvoudigweg de knevelplaat wegnemen en de verstopping uit de waaier halen. Zo eenvoudig en praktisch deden we dat in die dagen”. Met deze snelle ingreep legde Herb Rupp in 1947 de basis voor de Gorman-Rupp “Trash Pumps” zoals de Super T-series, waarbij het verwijderbare voordeksel zorgde voor wat Herb Rupp in 1947 al bedacht: betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud.

 

1946

Na de 2e wereldoorlog veranderden de Verenigde Staten en Gorman-Rupp groeide daar in mee. De naoorlogse jaren zorgen voor een enorme economische- en sociale ontwikkeling zoals men nog niet eerder had gezien. Door de grote vraag naar woningen ontstonden de bekende Amerikaanse buitenwijken. De steden boden geen ruimte meer voor groei en het land daaromheen was ruim voorhanden en goedkoop. Hierdoor ontstond ook de modern forens en de eerste files waren geboren. De auto industrie en de bouwnijverheid floreerden als nooit te voren en Gorman-Rupp stond aan de vooravond van een enorme groeispurt.

 

1940-1945

Jim Gorman raakte als kind gefascineerd door de luchtvaart toen in de jaren 30 een rondreizende stuntpiloot neerstreek op het kleine vliegveld van Mansfield, Ohio. Jim klom aan boord van het vliegtuig, een Ford Tri-motor, en maakt zo de eerste vlucht van zijn leven. Later volgde Jim Gorman zelf de pilotenopleiding en ging als vlieger in dienst van de Amerikaanse luchtmacht. Als piloot van een Douglas C-47 vloog hij op gevaarlijke routes in Australië, nieuw Guinea, de Filipijnen en zelf Japan. De passie voor de luchtvaart zorgde na de oorlog voor een innige band tussen Gorman-Rupp en vliegtuigen. Inmiddels heeft het bedrijf 2 eigen vliegtuigen, die paraat staan op het vliegveld van Mansfield, letterlijk recht tegenover de fabriek. Over de kosten hiervan zegt Jim’s zoon Jeff nog steeds : “er is geen investering geweest die ons meer fans en trouwe klanten heeft opgeleverd!”

 

1940-1945

Een van de innovatieve pompsystemen die Gorman-Rupp tijdens de 2e wereldoorlog ontwikkelde, was een pomp voor ontwikkelvloeistof in foto laboratoria. Hiermee legde Gorman-Rupp feitelijk de fundering van wat later Gorman-Rupp Industries zou worden, de divisie die zich bezighoudt met o.a. Hightech OEM toepassingen. Mede als erkenning voor deze ontwikkeling ontving Gorman-Rupp het E-award van de Amerikaanse regering. De begeleidende brief stelde dat Gorman-Rupp deze waardering toekwam door a) het overkomen van obstakels in productie, o.a. als gevolg van materiaal schaarste; b) laag ziekteverzuim; c) het voorkomen van werkonderbrekingen; d) het hoge niveau van de werkomstandigheden; e) het aanstellen en trainen van extra medewerkers om aan de vraag te voldoen; f) effectief management ; g) het effectief bijhouden en reduceren van incidenten en ongevallen ; h) het effectief gebruik maken van samenwerkingsverbanden ; i) goede samenwerking tussen management en medewerkers; j) het inkopen en beheren van kritische en strategisch belangrijke materialen.

 

 

1940

Toen de 2e wereldoorlog uitbrak produceerde Gorman-Rupp ook specifieke pompen voor militaire doeleinden. De Gorman-Rupp D52 was een compacte waterpomp voor de Britse troepen in Noord-Afrika met een debiet van 14m3/uur. De J54 was een hogedruk pomp met een debiet van meer dan 200m3/uur en een opvoerhoogte van 55 meter. Echt hoge drukken werden gehaald met de Gorman-Rupp C54 met een maximale druk van maar liefst 10.5 meter! De laatste was naar goed Amerikaans gebruik aangedreven door een dikke V8 motor, in dit geval van Chrysler.

 

 

 

 

1939

Door de aanhoudende groei van het bedrijf was Gorman-Rupp opnieuw op zoek naar een veel groter onderkomen. De oorlogsdreiging in Europa, en het risico op een Amerikaanse betrokkenheid hierbij maakte de toekomst onzeker, toch besloot men om een gewaagde stap te zetten in de nog steeds prille geschiedenis sinds de oprichting in 1933. Deze vooruitstrevendheid, lange termijnvisie en een vertrouwen in de toekomst zijn nog steeds belangrijke waarden binnen Gorman-Rupp. De grotere fabriek vond men ook weer in Mansfield, 305 Bowman street om precies te zijn. Dit was voorheen een gieterij geweest voor militaire doeleinden, opgezet voor productie in de 1e wereldoorlog en dankzij de bouw en de ligging een ideaal pand voor de volgende stap van Gorman-Rupp. Dat dit pand na de verhuizing nog ruim 60 jaar dienst heeft gedaan als Gorman-Rupp fabriekspand bewijst dat J.C. Gorman hiermee een goede beslissing heeft genomen.

 

 

 

 

 

 

1938

Na zijn eerste baantje als schoonmaker van de test put, ging Jim Gorman naast zijn studie aan de OHIO State University werken in de assemblage van de Gorman-Rupp pompen. Met een omzet die inmiddels tot ruim boven de $ 300.000,- was gestegen, groeide ook het vertrouwen van het bedrijf in de toekomst. De toegenomen vraag vanuit de bouw en infrastructuur zorgden voor een steeds grotere serie pompen speciaal voor deze markten. Bij bouwwerkzaamheden is er vaak behoefte aan pompen die grote hoeveelheden water kunnen verpompen, vaak vervuild met slib, modder, takken en stenen. Hoewel de Gorman-Rupp pompen vanaf het eerste begin in 1933 bekend stonden om hun capaciteit om vervuild water te verpompen ging Herb Rupp verder met het ontwikkelen van pompen voor de aannemerij, vandaag de dag nog 1 van de belangrijkste toepassingen voor de Gorman-Rupp pompen. Mooi om te zien dat zelfs de nieuwste S-Line pompen in wezen hun oorsprong vinden bij de uitvindingen van Herb Rupp!

 

1938

In 1938 trad er weer een werknemer toe tot het bedrijf, dit keer met een bekende naam. Het was Jim Gorman, de zoon van een van de oprichters. Zijn eerste taak was het schoonmaken van de testput, ook toen al geen populaire klus. Daarna mocht de jonge Jim Gorman zich meer en meer bezighouden met het testen van pompen en raakte hij onder de indruk van de grote betrouwbaarheid van de verstoppingsvrije pompen. Naast zijn werk bij Gorman-Rupp voltooide Jim Gorman zijn opleiding aan de Ohio State University. Tot op de dag van vandaag werkt Jim Gorman (inmiddels de 90 gepasseerd en de vader van de huidige CEO) nog dagelijks in het bedrijf in Mansfield USA. Alleen de ochtenden overigens wat bij zijn zoon Jeff steeds de grap ontlokt “So I can use the afternoon to clean up the mess he left”

 

 

1937

In 1937 lanceerde Gorman-Rupp een nieuw ondersteuning programma voor hun werknemers. In die dagen was het voor het kopen van een eigen huis noodzakelijk om een grote som geld uit eigen middelen aan te wenden voor een aanbetaling, voor de meeste werknemers vrijwel onmogelijk. Gorman-Rupp stelden de medewerkers een langlopende, rentevrije lening ter beschikking. Deze -ook voor die tijd- ongekende stap was ingegeven door de overtuiging dat gemotiveerde en betrokken medewerkers het hart vormen van de succesvolle onderneming. De beide oprichters, J.C. Gorman en Herb Rupp waren nog niet vergeten in welke moeilijke tijd ze zelf nog maar enkele Jaren daarvoor waren gestart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1936

Nu Gorman-Rupp in de koude maar grotere stalen loods weer flink wat ruimte had was er weer volop ruimte voor groei. In 1936 groeide de omzet tot boven de $ 200.000,- en het vertrouwen bleef onverminderd hoog. Steeds meer typen pompen, steeds meer toepassingen en steeds meer klanten zorgen voor een continue groei van het bedrijf ondanks de eerste tekenen van een economische teruggang. J.C. Gorman en Herb Rupp realiseerden zich dat eigen huis bezit een goede economische stimulans was. In die dagen konden weinig mensen zich een eigen huis veroorloven vanwege de hoge aanbetaling die benodigd was uit eigen middelen. Dit leidde tot een nieuw ondersteunings- programma voor de werknemers in 1937, alweer typerend voor de cultuur van Gorman-Rupp…..

 

1935

Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen had Gorman-Rupp opnieuw behoefte aan meer ruimte. Deze werd gevonden op een stuk land naast de grote graansilo’s van de Goemann Grain Company wat te koop was voor een acceptabele prijs. Nu had men weliswaar land, maar nog geen gebouw. J.C. Gorman wist een oude prefab stalen loods op de kop te tikken, liet die verschepen naar Mansfield alwaar deze weer werd opgebouwd. Hoewel men nu beduidend meer ruimte ter beschikking had was het verre van ideaal. Met name in de koude winters in OHIO was een stalen loods niet de meest comfortabele plek om te werken maar men deed het er mee. Het succes van de jonge onderneming maakte veel goed.

 

 

 

 

 

 

1935

In 1935 was de omzet inmiddels verdrievoudigd en de kleine onderneming groeide snel. De beide oprichters van het bedrijf wisten dat ze dit nooit zouden kunnen realiseren zonder het personeel en zo startte de eerste “benefit” systemen bij Gorman-Rupp.

Zo introduceerde men een spaarplan, en zelfs een winstdeling programma.

De grote aandacht die binnen Gorman-Rupp heerst voor het personeel, en de betrokkenheid van de teams wereldwijd die daaruit voortvloeit is vandaag de dag nog steeds duidelijk merkbaar binnen het bedrijf. Mooi om te zien hoe de basis daarvoor ruim 80 jaar geleden werd gelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1934

Dankzij het groeiende succes van de onderneming, groeide het aantal Gorman-Rupp medewerkers snel en was de houten schuur waarin het begon te Klein. Met enige weemoed zei men vaarwel tegen de geur van de koeien, de muizen die over de vloer liepen en het lekkende dak.

Technisch bleef Gorman-Rupp werken aan het verfijnen van de pompen en het geschikt maken ervan voor steeds meer toepassingen. Naast de eerdergenoemde National Ice Company kwam er ook snel belangstelling vanuit de agrarische sector en de afvalwater branche. De verstopping-vrije pompen bleken de ideale pomp te zijn voor het steeds uitdijende rioleringsnetwerk in de Verenigde Staten. En nu, 85 jaar later, is dat nog steeds een van de belangrijkste marktsegmenten van Gorman-Rupp.

 

1934

In 1934 realiseerde het jonge bedrijf een omzet van $12.000,- en de beide oprichters hadden hun handen vol aan het verwerken van de opdrachten. Tegelijkertijd realiseerden zij zich dat ze hun producten bestand moesten verbreden.

Gorman-Rupp bouwde in snel tempo aan pompen voor meerdere toepassingen, allen gebaseerd op de oorspronkelijke uitvinding van de verstoppings-vrije zelf aanzuigende pomp. Door het snelle succes ontstond er ook behoefte aan meer personeel. Herb Rupp was veel op pad voor het installeren en onderhouden van de pompen, terwijl met hem in Mansfield het hardste nodig had voor waar hij het beste in was : als ontwerper en uitvinder! Aldus volgden al snel de eerste medewerkers, en het werd steeds krapper in de houten schuur in Mansfield….

1933

Nu Gorman-Rupp officieel was gestart, begon het echte werk. De uitvinding was de zelf-aanzuigende centrifugaalpomp, een technologie waar het bedrijf vandaag de dag nog beroemd om is. De eerste pomp werd verkocht aan de National Ice Company. Deze pomp is na ruim 50 jaar trouwe dienst geretourneerd aan Gorman-Rupp waar deze na zorgvuldige restauratie nog steeds te zien is.

Terwijl de concurrentie achter de tekentafel kroop in een vergeefse poging om de uitvinding van Gorman-Rupp na te bouwen, startte J.C. Gorman meteen in 1933 met het opbouwen van een klanten bestand en een distributienetwerk. Uit oude documentatie blijkt dat minstens 6 distributeurs van het eerste uur het bedrijf ruim 4 decennia trouw zijn gebleven.

 

1933

Het eerste pand van de nieuwe onderneming Gorman-Rupp was niet meer dan een houten schuur, net buiten Mansfield in OHIO, USA.

De eerste immigranten vestigden zich al in OHIO rond 1700. Het relatief vlakke terrein en de vruchtbare grond maakte deze streek aantrekkelijk voor boeren. Het gebied rond Mansfield bleef voornamelijk een landbouwgebied tot het midden van de 19e eeuw. De komst van spoorlijnen zorgden voor het ontstaan van diverse kleine industrieën en Mansfield groeide uit tot een belangrijke plaats in de maak-industrie. Naast Gorman-Rupp vindt men hier fabrieken van onder meer Westinghouse, General Motors en Tappan Stove Company.

Delen van de eerste houten schuur waar alles is begonnen zijn jaren geleden teruggevonden en in opslag bij Gorman-Rupp. De familie Gorman speelt al jaren met het idee om de schuur te herbouwen en in te richten als een trainingscentrum of museum, als eerbetoon aan de rijke historie.

 

1933

In 1933 is het allemaal begonnen. J.C. Gorman en H. Rupp hadden een visie om een verstoppings-vrije centrifugaalpomp te bouwen Met een startkapitaal van slechts $ 1.500 en in het midden van een hevige economische depressie startten zij in een schuur net buiten Mansfield in de VS om hun droom en hun visie waar te maken.

Dankzij de toenmalige concurrentie, die geen mogelijkheid onbenut liet om te beweren dat dit niet kon werken, verkreeg die Gorman-Rupp pomp zoals die toen al heette veel aandacht en de eerste klant was snel gevonden. National Ice Company bestelde de eerste pomp. Deze werkte perfect, veel beter zelfs dan alle andere pompen die deze klant tot dan toe in gebruik had. J.C. Gorman en Herb Rupp werden bevestigd in hun geloof in de grote toekomst van hun pompconcept en hiermee legden ze de basis voor de strategie die tot op de dag de werkwijze van Gorman-Rupp is:

“To provide a quality product, competitively priced, delivered on time, backed by reliable service, at a profi t that provides an equitable return to our shareholders as well as providing our employees with competitive wages and benefits.”