Cavitatie

Wat is cavitatie en welke schade kan het toebrengen aan een pomp?

Cavitatie ontstaat wanneer in een turbulent bewegende vloeistof de druk plaatselijk lager wordt dan de dampdruk van de vloeistof. Bij een atmosferische druk zal water bij 100°C gasvormig worden, bij een lagere druk zal dit al bij een lagere temperatuur optreden.

Meer informatie over het ontstaan van cavitatie is te zien via deze video.

De schade die cavitatie kan aanbrengen varieert van lichte schade tot het compleet vernietigen van de pomp. De schade door cavitatie wordt vaak omschreven als “Zwitserse kaas” of als onderdelen die zijn aangevreten door “staal wormen”. In ieder geval raken delen die met cavitatie in aanraking komen vroeg of laat onherstelbaar beschadigd.

Schade door cavitatie reduceert ook de prestaties van de pomp en (hydraulische-) onbalans zal voor ongewenste trillingen zorgen. De onbalans en de trillingen neemt toe naarmate de pomponderdelen verder worden aangetast door de cavitatie.

Hoewel Gorman-Rupp pompen zijn ontworpen om de krachten en de onbalans als gevolg van cavitatie op te vangen, zal langdurige blootstelling aan deze omstandigheden leiden tot schade aan de as, de lagers, de waaier en ander vitale pomp onderdelen.

Het is daarom belangrijk om cavitatie te voorkomen!
Dat begint al bij het ontwerp van het system. Zorg er om te beginnen voor dat het werkpunt van de pomp binnen het optimale gebied in de curve ligt en dat de NPSHA waarde hoger is dan de voor de pomp benodigde NPSHr waarde.

Het herstellen van een cavitatie probleem in een bestaand system kan moeilijk zijn, des te meer reden om hierin het ontwerp al goed op te letten!

Om cavitatie aan de perszijde te voorkomen of te corrigeren kan het noodzakelijk zijn om de opvoerhoogte en/of het debiet te verhogen. Het verhogen of verlagen van de pompsnelheid kan ook helpen, maar het is wel belangrijk om de systeem- en pompcurve goed op elkaar af te stemmen. Alle aanpassingen moeten er wel toe leiden dat de pomp binnen zijn grafiek optimaal kan functioneren.

Cavitatie aan de zuigzijde wordt veroorzaakt door de minimale absolute zuigdruk van de pomp, ook wel NPSH genoemd. Een vacuümmeter geeft in dat geval een te hoog vacuüm aan, niet de oorzaak hiervan. Deze oorzaak zal nader moeten worden onderzocht.

Een verstopte aanzuigleiding moet altijd schoon worden gemaakt. Het schoonblazen richting de aanvoer is geen goede oplossing, de verstopping zal namelijk na verloop van tijd weer terugkomen.

Een te hoge vacuümwaarde kan ook worden veroorzaakt door een te grote opvoerhoogte. In dat geval moet de pomp dichter richting het vloeistofniveau worden gebracht, of het vloeistofniveau in de put moet omhoog worden gebracht. Het vergroten van de diameter van de aanzuigleiding kan ook bijdragen aan het verlagen van het aanzuig vacuüm.

Checklist pomp prestaties

Uw pomp in topconditie zorgt voor optimale prestaties en kostenreductie.

Een goed onderhouden pomp zorgt voor minder brandstof verbruik, minder vervanging van onderdelen en de kortste tijd om het werk gedaan te krijgen.
Een pomp die u in de steek laat op het moment dat u hem het hardste nodig heeft zorgt niet alleen voor irritatie, maar kost u ook gewoon tijd en geld. Wellicht minder duidelijk, maar minstens net zo kostbaar is een pomp die niet zo efficiënt draait als waar deze eigenlijk voor ontworpen is. Een pomp die gehinderd wordt door leiding lekkages, leiding corrosie, slijtage of een verstopping gebruikt meer energie, moet langer draaien dan nodig en is onderhevig aan meer slijtage.

Wat kost slecht onderhoud?


Een 6” diesel aangedreven, zelf-aanzuigende centrifugaal pump die 25% onder zijn optimale efficiëntie draait gedurende 8 uur per dag, verbruikt ca. 30 liter brandstof meer dan een goed werkende pomp. Dat is zo’n 150 liter brandstof per week, tel uit uw winst! (of verlies in dit geval…). Vermenigvuldig dit eens met het aantal pompen dat u in gebruik heeft en daarmee is het meteen duidelijk dat het noodzakelijk is om uw pompen in topconditie te houden.

Gorman-Rupp helpt u om kosten te besparen.


Als u al bekend bent met de Gorman-Rupp pompen, dan weet u hoe eenvoudig deze te onderhouden zijn. Geen excuses dus om ze niet op topprestaties te laten draaien.
Maar zelfs als u (nog-) geen gebruiker bent van de Gorman-Rupp pompen, is onderstaande checklist wellicht interessant. Elke cent telt tenslotte en we helpen u graag om uw pompen optimaal te laten draaien.

CENTRIFUGAAL POMPEN


De eerste tekenen dat uw pomp net optimaal functioneert zijn niet meteen dramatisch, maar het is wel eenvoudig te herkennen:

Debiet: is de opbrengst van de pomp flink afgenomen of heeft u simpelweg meer tijd nodig om de klus te klaren? Dit kan worden veroorzaakt door een dicht geklapte zuigslang, een lekkage in de aanzuigleiding, een verstopping of een beschadigde / versleten waaier en slijtplaat.

Aanzuig snelheid:  Wanneer de aanzuig snelheid afneemt kan dit duiden op een te grote speling tussen de slijtplaat en de waaier. Check eerst of de as afdichting lekt? Zijn alle aansluitingen dicht? Sluit de terugslagklep in de aanzuigleiding wel goed? Is de recirculatie poort in het pomphuis verstopt?

Lawaai:  Klinkt de pomp alsof er een handvol knikkers in rond maalt? Dit is een sterke aanwijzing voor cavitatie, of van versleten as lagers.
Verstopping. Indien de pomp regelmatig verstopt kan dit duiden op een verstopte terugslagklep, een zuigkorf met te grote doorlaat of de speling tussen de waaier en de slijtplaat kan te groot zijn.

Over verhitting: Verhitting van de pomp komt meestal door onvoldoende vloeistof aanvoer naar de pomp. Slijtage of een verstopping in de zuigleiding is meestal de oorzaak.

Gebruik deze checklist en verbeter de prestaties (en dat is winst voor u!)

Hoewel dit geen complete onderhoud gids is, geeft u dit zeker enkele handvatten voor een snelle diagnose:

Aanzuig leiding

Pomp

Pers leiding

Enkele tips over membraan pompen

De AMT membraan pompen zijn ontworpen om te functioneren met een minimum aan onderhoud. Mocht de pomp niet naar behoren functioneren, controleer dan het membraan, de terugslag kleppen en de –zittingen, en vervang onderdelen wanneer nodig. De motor dient conform de voorschriften van de fabrikant te worden onderhouden.

Gorman-Rupp vetgesmeerde asafdichting

Dit artikel gaat over de Gorman-Rupp vetgesmeerde as afdichtingen – de geschiedenis, het ontwerp, de werking, de toepassing en de installatie en het onderhoud.

Geschiedenis

De Gorman-Rupp vet gesmeerde as afdichting is ontwikkeld in de Jaren 30 van de 20e eeuw door de mede oprichter Herbert E. Rupp voor toepassingen in vuilwater door aannemers. Het ontwerp is in bijna 100 jaar tijd steeds verder verfijnd en ontwikkeld en is verkrijgbaar in de maten 5/8” tot 1- ¾” (ca. 16 mm. t/m 45 mm.) De meeste maten zijn verkrijgbaar in 3 verschillende materiaalsoorten. Enkele jaren terug heeft Gorman-Rupp een project gestart om het huidige ontwerp te verbeteren; Ontelbare uren aan research, ontwikkeling en testen zijn in dit project gaan zitten, en de uitkomst was simpelweg dat het oorspronkelijke ontwerp niet te verbeteren valt. Het originele ontwerp van H.E. Rupp blijkt nog steeds tot de beste as afdichting in de markt te behoren.

Ontwerp

Het basis ontwerp is nog vrijwel het zelfde als het originele ontwerp uit de Jaren 30 van de 20e eeuw. Alle vet gesmeerde as afdichtingen zijn dubbele, vet gesmeerde mechanische afdichtingen. De afdichting bestaat uit een roterend deel met een gehard stalen contactvlak, een stationair deel met een sinter bronzen contactvlak, neopreen pakkingen, stalen veer en veerringen, een stalen tussenbus, en RVS vulringen. Deze componenten worden uiteindelijk gemonteerd in een bronzen- of RVS behuizing die in de afdichtingen plaat van de pomp wordt geperst.

Functie


De as afdichting heeft twee primaire functies. De afdichting houdt de vloeistof in de pomp, en lucht er buiten. Dit wordt bereikt door de vlakheid van de afdichtigsvlakken van het stationaire en het roterende deel . Deze twee vlakken lopen tegen elkaar onder een constante vetsmering. Deze vetsmering wordt verzorgd door een veerbelastte vetpot.

Toepassing

De Gorman-Rupp vetgesmeerde as afdichting kan worden ingezet bij elke vloeistof die geschikt is in combinatie met de seal materialen. De vet gesmeerde as afdichtingen kunnen NIET worden gebruikt in brandstof/petroleum toepassingen. Er gelden 2 beperkende factoren.

De eerste is de temperatuur. De medium temperatuur mag niet hoger zijn dat 110 graden Fahrenheit (43 graden Celsius). De tweede factor is de inlaat druk. De binnenkomende druk (of de overdruk) mag niet hoger zijn dan 10 P.S.I. (ca. 0,7 bar). Een hogere inlaatdruk beschadigt de afdichting. (bij zelf aanzuigende pompen is de aanzuigdruk altijd negatief = vacuüm).Installatie en onderhoud.

Vullen van de vetpot : draai de spanmoer volledig naar beneden (afbeelding 2). Vul de vetpot met Lithium vet via de smeernippel tot dat er vet uit het ontluchtingsgat komt. Draai de spanmoer na het vullen geheel omhoog (afbeelding 3). Afbeelding 1 toont de vetpot indien deze leeg is. Vul de vetpot altijd opnieuw voordat deze leeg is. De pomp laten draaien zonder vetsmering leidt tot beschadigingen aan de as en de afdichting en tot lekkages.

De pomp is voorzien van indicatoren die aangeven wanneer de as afdichting defect is. Let daarbij op de volgende signalen:

Gorman-Rupp zelf-centrerende oliegesmeerde asafdichting

Dit artikel gaat over de olie gesmeerde versie van de Gorman-Rupp as afdichtingen.
Deze afdichtingen worden toegepast in de meeste Gorman-Rupp T Series, PA Series (Prime Aire) en industriële pompen zoals de 0 Series, 10 Series, en de 80 Series). In dit artikel wordt stilgestaan bij de seal, waarom Gorman-Rupp deze seal wordt toegepast, en hoe deze moet worden vervangen.

Definities

Tungsten Carbide – Dit is een materiaal dat wordt toegepast voor de afdichtingsvlakken van de afdichting. Tungsten Carbide is een gecombineerd materiaal. Tungsten (wolfram) en Carbide worden gecombineerd in een matrix. In dit geval, is kobalt het gebruikte matrix materiaal.

Het afdichtingsvlak wordt geproduceerd door de materialen samen te voegen in een mal, en onder hoge druk en temperatuur te vormen tot een massief geheel.

Gesinterd Silicon Carbide – Dit is ook een materiaal dat wordt toegepast voor de afdichtingsvlakken van de afdichting. Silicon carbide is een zeer slijtvast materiaal met goede mechanische eigenschappen, hoge temperatuur bestendigheid en goede thermo-shock eigenschappen. Silicon Carbide is een Technisch keramiek en kan op twee manieren worden geproduceerd. Reaction bonded Silicon Carbide wordt gemaakt door delen van Silicon Carbide en koolstof met vloeibare siliconen te vermengen. De siliconen reageren met de koolstof waardoor Silicon Carbide ontstaat. De reactie bindt de Silicon carbide deeltjes. Sintered Silicon Carbide wordt geproduceerd uit pure Siliconen en Carbide poeder met zuurstof vrije toevoegingen. Keramische productie processen worden gebruikt om het materiaal onder inherte atmosfeer te sinteren bij temperaturen hoger dan 2000°C.

Double Floating, Self Aligning – Dit zijn twee eigenschappen die zorgen voor de optimale prestaties van de stationaire e de roterende delen. De elastomeren naast de afdichtingsvlakken zorgen er voor dat de beide delen van de as afdichting zich kunnen zetten als gevolg van as doorbuigingen.

Olie smering : De oliesmering wordt verzorgd vanuit een olie reservoir dat in het pomp ontwerp is geïntegreerd. De olie zorgt voor een film tussen de afdichtingsvlakken wat zorgt voor de smering en voor de afvoer van warmte tussen de afdichtingsvlakken.

Waarom wordt deze afdichting toegepast?

In de jaren 50 van de 20e eeuw, besloot Gorman-Rupp om een nieuwe serie pompen voor met name de GWW toepassingen te ontwikkelen waarbij men weer een stap verder wenste te gaan op het gebied van duurzaamheid en betrouwbaarheid. Gorman-Rupp werkte hierin samen met de bekende afdichtingen fabrikant John Crane en vroeg of Tungsten Carbide, door hen op de markt gebracht onder de naam Carboloy, kon worden toegepast als tweezijdig afdichtings materiaal. Het antwoord van John Crane was simpelweg dat het niet zou functioneren.

Gorman-Rupp is groot geworden door de onmogelijkheden juist te onderzoeken, en het NEE van John Crane motiveerde de technici destijds nog meer om zelfstandig te experimenteren met Tungsten Carbide. Het resultaat was een Tungsten Carbide afdichtingsvlak dat met afstand beter presteerde dan welk materiaal op de markt dan ook.

De overige onderdelen van de as afdichting werden geconstrueerd conform het toenmalige uitwerp uit de Gorman-Rupp T series, die een automatische correctie toelieten als gevolg van as doorbuiging en daarom beter waren dan vergelijkbare ontwerpen van de concurrentie.

De volgende stap was, om het nieuwste ontwerp in te zetten in een uitgebreid testprogramma. Het ontwerp bleek zo succesvol te zijn dat er een patent op werd verleend en in de basis nog steeds met succes wordt toegepast.

In een later stadium is deze innovatieve as afdichting nog ontworpen als een cassette system (cartridge) waardoor de seal nu als 1 geheel is uit te wisselen, in plaats van in losse onderdelen.

Naast Tungsten Carbide biedt Gorman-Rupp ook silicon carbide als materiaal voor de as afdichting. Onder andere hiermee blijven we voorop lopen ten opzichte van de concurrentie dankzij nieuwe, verbeterde afdichtingsmaterialen.

Voor de meeste pompen kunnen we ook gesinterde silicon carbide composiet afdichtingen aanbieden met vrije grafiet. Deze vrije grafiet verbeterd de droogloop eigenschappen en de thermo shock bestendigheid ten opzichte van traditionele sinter materialen. Dit materiaal vergroot ook de PV (pressure-velocity) capaciteit tussen harde afdichtingsvlakken dankzij de aanwezigheid van grafiet.

De olie gesmeerde as afdichtingen zijn standard voorzien van Viton elastomeren. Andere elastomeren zijn beschikbaar voor specifieke toepassingen en pomp vloeistoffen.

De voordelen

De Gorman-Rupp double floating, self aligning, olie gesmeerde as afdichten bieden u diverse voordelen:

Hardheid van de afdichtingsvlakken

Op de zogenaamde schaal van Mohs (1 – 10), is 1 het zachtste en 10 het hardste materiaal (diamant is 10 op de Mohs schaal). Tungsten Carbide scoort een 9 op de schaal van Mosch en Silicon Carbide zit tussen 9 en 10 in. Dit geeft aan hoe enorm slijtvast de Gorman-Rupp as afdichtingen zijn.

Corrosie bestendig

De metalen componenten van de as afdichtingen zijn gemaakt van 316 (18/8) roestvast staal.

Chemische bestendigheid

De elastomeren van de as afdichting zijn beschikbaar in Viton, AFLAS en Neopreen.

Dankzij het doordachte ontwerp en de hoge kwaliteit kan deze as afdichting tegen de hoogste belastingen, chemische invloeden en vele ongunstige gebruiksomstandigheden waardoor ze kunnen worden ingezet binnen een breed toepassingsgebied.

De juiste installatie is daarbij van groot belang. Neem bij twijfel over de keuze, de toepassing en de installatie over de as afdichtingen contact op met onze specialisten. Zelfs voor de allerbeste as afdichten zoals die van Gorman-0Rupp geldt dat de levensduur afhankelijk is van de keuze, de installatie, het gebruik en het onderhoud.

Wanneer is een as afdichting defect en hoe moet deze worden vervangen?

De Gorman-Rupp as afdichting zelf heeft geen onderhoud nodig. Periodieke controle van de smeerolie is aan te bevelen. Deze olie kan vervuild raken door het te verpompen medium of door afname van micro deeltjes van de afdichtingsvlakken. De olie raakt hierdoor vervuild en zal zijn werk (smeren en koelen) minder efficiënt doen. Dit is te herkennen aan een witte kleur van de olie (vermenging met water) of juist een zwarte kleur (vervuiling door micro deeltjes)

Indien na verversing van de olie, de verkleuring weer snel optreedt, zal de as afdichting moeten worden vervangen.

Kijk voor de exacte procedure bij het vervangen van de afdichting is de pomp documentatie of vraag het onze specialisten. Onderstaand staan enkele algemene aanwijzingen voor het vervangen van as afdichtingen:

1. Demonteer de as afdichting uit het pomphuis. Reinig alle delen zorgvuldig en controleer de onderdelen op slijtage en/of beschadiging. Verwijder eventuele bramen die de nieuwe  
as afdichting kunnen beschadigen bij montage. Voer de oude afdichting onderdelen af op de daartoe bestemde wijze. Gebruik geen oude- en nieuwe as afdichting onderdelen door elkaar heen.

2. Prepareer het stationaire deel van de as zitting , Item A, door het aanbrengen van een dunne laag olie op de o-ring aan de buitenzijde van het stationaire deel. Verwijder het stationaire vlak, Item B, van de stationaire zitting.

3. Druk de stationaire zitting van de as afdichting in de afdichting plaat, Item B, let er op dat o-ring richting de waaier komt te zitten. Draai de afdichting plaat om en controleer of de stationaire as afdichting zitting correct en haaks is gemonteerd in de hiervoor bestemde boring.

4. Installeer het stationaire vlak van de as afdichting , Item C, in de zitting met de afgeschuinde buitenzijde richting de afdichting zelf. Reinig het stationaire deel van as afdichting met een schone, niet pluizende doek. Gebruik bij het reinigen een contact cleaner / spray.

5. Indien van toepassing, monteer de o-ring, Item D, op de pomp as.

6. Installeer de as afdichting plaat in het lager huis.

7. Wanneer de pomp gebruik maakt van de zgn. shaft sleeve, Item E, installeer dan de kooi en balg combinatie, Item F, op de pomp as. Gebruik hiervoor olie die niet dikker is dan de SAE 30 olie die ook in het oliebad van de pomp wordt toegepast. Gebruik geen Vaseline, Never-Seize, vet of een smeermiddel zoals siliconen of STP. De SAE olie wordt alleen gebruikt om de montage van de kooi en balg combinatie makkelijker te maken. Te veel olie, of de verkeerde olie, zorgt ervoor dat de as afdichting gaat slippen op de as, in plaats van meet te draaien.

8. Installeer het roterende deel van de as afdichting vlaken, Item H, in de kooi en balg met de vlakke zijde tegen de balg en de afgeschuinde kant in uw richting. Reinig de roterende as afdichting met een schone, niet pluizende doek. Gebruik bij het reinigen een contact cleaner / spray.

9. Schuif de bus, inclusief kooi en balg en het roterende afdichting vlak, op de pomp as tot dat de beide afdichtingsvlakken elkaar raken.

10. Gebruik een tweede bus, of een paar schroevendraaiers en druk de bus door de balg totdat deze de verdikking op de as raakt.

11. Installeer de veer, de centrerende veerring, en het juiste aantal vulringen (shims), Items I, J en K, om zo de juiste speling te krijgen tussen de as afdichting plaat en de waaier.

12. Installeer en borg de waaier.

13. De mechanische as afdichting is gesmeerd met SAE 30 motor oile. Vul de oliekamer met schone olie tot het juiste niveau.

Lees de specifieke werkplaats instructies zorgvuldig door , voordat u begint met werkzaamheden aan uw Gorman-Rupp pomp. Bij de as afdichtingen wordt altijd en uitgebreide handleiding verzorgd, bestudeer deze ook aandachting. Bij twijfel of voor advies kunt u contact opnemen met onze pomp specialisten.

De goedkoopste keuze is niet de beste oplossing Tips voor het kiezen van de juiste vuilwater pomp die uiteindelijk kosten bespaard.

Bedrijven die vuil water pompen inzetten binnen hun bedrijfsprocessen weten hoe belangrijk het is om de juiste pomp te kiezen. Veel toepassingen vragen om meer studie dan simpelweg het kiezen van de eerste de beste passende pomp uit een catalogus. Het kiezen van de juiste pomp kan u veel kosten besparen. Niet alleen in de aanschaf, maar ook met betrekking tot energie verbruik, onderhoudskosten, levensduur en betrouwbaarheid. De goede selectie zorgt ervoor dat uw pomp uiteindelijk de laagste kosten met zich meebrengt (lowest total cost of ownership / TCO).

Er zijn vele pompen die voor uw applicatie redelijk zullen functioneren. Slechts enkelen zullen perfect passen en Gorman-Rupp ondersteund u graag bij het maken van de optimale keuze:

1. Investeer in een pomp van een leverancier die over echte expertise beschikt.

Voordat u begint aan de selectie van een pomp, dienen alle ontwerp parameters bekend te zijn en bij voorkeur verwerkt te zijn in een systeem grafiek. Gespecialiseerde ingenieurs bureaus kunnen u hierbij van dienst zijn, of informeer bij een gespecialiseerde pomp fabrikant. Gorman-Rupp is zo’n specialist die u graag deskundig ondersteund.

Gorman-Rupp kijkt in het ontwerp ook verder dan alleen de pomp, wij kijken met u graag naar het hele traject. Wat dacht u bijvoorbeeld van het effect, wanneer u een grotere diameter leiding gebruikt? Bij 125 m3/h heeft u een motorvermogen nodig van ca. 16 KW netto vermogen nodig. Wanneer u het leiding tracé uitvoert in 6” leidingen, heeft u nog maar net iets meer dan 5 KW nodig. Dat scheelt u bij de aanschaf kosten m.b.t. de aandrijving, besturing bekabeling etc ; het spaart ook ruim 60% aan energie kosten bij elk uur dat de pomp draait. En niet minder belangrijk; minder energieverbruik is ook beter voor het milieu, een niet te onderschatten factor vandaag de dag.

Of overleg eens met onze specialisten of de flow wellicht iets gereduceerd kan worden? De pomp kan dan langzamer draaien wat ook weer energie scheelt. Een langzamer draaiende pump vergt ook minder onderhoud en vervanging van kritische onderdelen.

Het duurzaam inzetten van de juiste pomp oplossing begint met een goed gesprek met de pomp specialisten van Gorman-Rupp. Een eerste investering, die u later kosten en ergernis bespaart.

2. Investeer in een pomp die snel te reinigen is.

Wanneer we over de betrouwbaarheid van een vuil water pomp praten, hebben we het ook over de tijd en de frequentie die nodig is voor onderhoud, met name door verstoppingen. Hoewel er grote voortgangen zijn geboekt in het voorkomen van verstoppingen, kunnen pompen nog steeds verstopt raken door vaste bestanddelen, papier, plastic en andere materialen in het water.

Dompelpompen hebben hierbij als extra nadeel dat deze bij verstopping opgetakeld moeten worden. De kosten hiervan, inclusief alle bijkomende veiligheid maatregelen, dragen bij aan de kosten die gepaard gaan met dit type pomp.

Droog opgestelde zelf aanzuigende pompen hebben daarbij als groot voordeel dat deze droog, dus boven de grond, staan opgesteld en dus eenvoudig, veilig en prettig te onderhouden zijn.

Een bovengronds opgestelde pomp zal bij onderhoud een deel van het water in de aanzuigleiding weer verliezen,. Is het noodzakelijk om een pomp te kiezen met de beste zelf aanzuigende eigenschappen (wij noemen dit excellent repriming capabilities). Deze eigenschap zorgt er ook voor dat de pomp blijft aanzuigen, ook wanneer de watertoevoer tijdelijk wordt onderbroken. Ook dit draagt weer bij aan de laagste uiteindelijk kosten (lowest total cost of ownership / TCO).

3. Kies een pomp die eenvoudig is af te stellen.

De Efficiëntie van een pomp blijft optimaal, wanneer de speling tussen de waaier en de slijtplaat binnen de specificaties blijft.

Diverse Gorman-Rupp pompen hebben een zogenaamde open-faced waaier en een eenvoudig instelbare slijtplaat om de speling tussen de waaier en de slijtplaat af te stellen.

Deze afstelling kan, dankzij het unieke ontwerp, ook worden gedaan zonder de pomp en de aandrijving te scheiden. Neem dit gemak ook mee bij het afwegen van de totale gebruikskosten van de pomp.

Bij zware toepassingen, waarbij de pomp regelmatig schoongemaakt moet worden, heeft het Gorman-Rupp ontwerp als bijkomend voordeel dat de speling niet steeds opnieuw hoeft te worden afgesteld na elke reiniging van de pomp.

Als laatste kan de waaier-slijtplaat speling van een Gorman-Rupp pomp in twee richtingen worden afgesteld, wat de levensuur van de componenten effectief verdubbeld. Winst voor u dus!

4. Kies een pomp met het oog op onderhoud

Een goed ontworpen pomp garandeert jarenlange betrouwbaarheid met een minimum aan onderhoud en onderbrekingen. Omdat onderhoud altijd noodzakelijk is, is het zaak om te kiezen voor een pomp waarbij het onderhoud snel en eenvoudig uit te voeren is. Kijk daarbij niet alleen naar het afstel gemak, maar ook naar de eenvoud bij het vervangen van terugslag kleppen, waaier, as afdichtingen of complete draaiende gedeelten (rotating assemblies). Pompen die onderhouden kunnen worden zonder ze los te nemen uit het leidingwerk en/of van de motor is daarbij de beste oplossing,. De Gorman-Rupp oplossing.

5. Kies een leverancier die ook alle onderdelen snel kan leveren.

Eenvoudig onderhoud brengt u iets, waanneer u lang op onderdelen moet wachten. Kies daarom voor een leverancier die ook de onderdelen op voorraad heeft en die de specialisten in huis heeft om snel met u te bepalen wat er per geval nodig is. Gorman-Rupp heeft in haar Nederlandse magazijn meer dan 20.000 onderdelen op voorraad om u altijd snel van dienst te kunnen zijn.

Op basis van het serienummer dat u vindt op elke pomp, kunnen we u exact vertellen welke onderdelen u nodig heeft, ook al is de pomp 25 jaar oud (of vaak nog ouder….)

6. Koop uw pomp bij een fabrikant die waarde hecht aan innovatie.

Gorman-Rupp rust niet op haar lauweren ; wij blijven altijd bezig om bestaande producten te verbeteren en nieuwe oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van morgen. Bedenkt dat een investering van € 1.000,- extra in een topkwaliteit pomp u nog geen 15 cent per dag kost bij een levensduur van 20 jaar. Dit bedrag verdient u dubbel en dwars terug dankzijn de hoge betrouwbaarheid en de lage stilstand van onze pompen.

7. Tenslotte, kies voor de reputatie.

Bij vele zakelijke overweging telt de reputatie van de leverancier ook mee natuurlijk. Bij Gorman-Rupp zijn we trots op onze reputatie. Verstand van zaken, een snelle en vriendelijke service en top klasse producten. Daar werken we elke dag weer aan.

Vraagt u gerust eens rond in uw omgeving naar de reputatie van Gorman-Rupp pompen. Informeer ook eens bij de operators en onderhoud medewerkers, zij hebben dagelijks te maken met de voordelen van onze pompen en zijn ook een bron van verhalen over voorvallen, waarin geen goede keuze is gemaakt. Vaak gedreven door prijs, waar steeds weer blijkt dat kwaliteit het enige is dat telt.

Even samengevat:

1. Bepaald vooraf de exacte bedrijfsomstandigheden en de parameters. Overweeg ook eventuele aanpassingen die kunnen leiden tot o.a. minder energieverbruik, slijtage etc.

2. Overweeg ook de voordelen van een makkelijk bereikbare droog opgestelde pomp ten opzichte van traditionele dompelpompen.

3. Verwerk ook de additionele kosten voor veelvuldig afstellen van goedkope pompen bij de bepaling van de totale operationele kosten van een pomp.

4. Bekijk ook het gemak, waarmee Gorman-Rupp pompen te reinigen zijn in geval van verstopping..

5. Doe bij voorkeur zaken met een leverancier die u over de gehele levensduur van uw pomp kan ondersteunen met service, onderhoud en onderdelen.

6. Kies een leverancier die blijft innoveren en waarmee u steeds op de laatst stand van de techniek blijft.

7. Vraag naar referenties. Bouw voort op de ervaringen van anderen, vooral bij de personen die dagelijks in de praktijk met onze pompen werken.

Het juist aflezen van de druk- en vacuüm meters

Pompen en –systemen worden geïnstalleerd, opgestart, gebruikt en vaak simpelweg vergeten. Indien er zich een probleem aandient, is het aan te raden om een drukmeter op de perszijde van de pomp aan te sluiten, en een vacuüm meter aan te sluiten op de aanzuig zijde.

Deze meters moeten zo dicht mogelijk bij de inlaat resp. uitlaat poort van de pomp worden geplaatst Bij nauwkeurige aflezing van deze meters, in combinatie met een opname van het toerental, kan een pomp grafiek worden opgetekend wat het begin vormt voor een goede diagnose.

Maar wat als de meters niet juist zijn geïnstalleerd? Dat geeft misleidende informatie die kan leiden tot de verkeerde diagnose.

In Figuur 1, zijn de opname punten van de meters niet op gelijke (verticale-) hoogte. Het aangegeven hoogte verschil wordt aangeduid als meet-correctie en moet bij de afgelezen waarde van de meters worden opgeteld (of in mindering worden gebracht, zie figuur 5) om de juiste informatie te krijgen. Alleen de gecorrigeerde waarde kan worden gebruikt om een pomp grafiek te tekenen.

Laten we nog eens kijken naar de pomp in figuur 1. Het is aan te bevelen om de drukmeter aan de perszijde aan te sluiten met een flexibele slang om er voor te zorgen dat de meter omlaag kan worden gebracht tot op dezelfde hoogte als het opnamepunt van de vacuümmeter.

Op deze manier hoeft geen meet-correctie factor te worden toegepast wat het aflezen en interpreteren van de waarden makkelijker maakt. Het flexibel aansluiten en omlaag brengen van de vacuümmeter verdient extra aandacht: de slang zal zich kunnen vullen met de vloeistof uit de pomp waardoor de aflezing onjuist wordt. (Zie figgur 2).

Om te zorgen voor een nauwkeurig aflezing van de vacuüm meter, is het aan te bevelen om de aansluiting te voorzien van een ontluchtingskraan. Door net voor de meting even kort te ontluchten, wordt eventuele vloeistof terug in de pomp gezogen wat de nauwkeurigheid van de aflezing ten goede komt. (zie figuur 3). Nu de aansluiting en/of de slang van de vacuümmeter vrij is van vloeistof zal deze altijd de juiste onderdruk aangeven, ongeacht de hoogte ten opzichte van het aansluitpunt.

Omdat de druk meter aan de perszijde juist vloeistofdruk nodig heeft voor een nauwkeurige aflezing, dient de ontluchting kraan hier er juist voor om eventiele lucht te laten ontsnappen.

In tegenstelling tot de vacuüm meter, zal de aflezing van de drukmeter wel variëren in relatie tot de hoogte waarop de meter zich bevindt t.o.v. het vacuüm aansluitpunt. (zie figuur 4). Daarom is het noodzakelijk om de druk meter op de zelfde hoogte te brengen als het vacuüm aansluitpunt.

In dat geval is er geen hoogte correctie factor nodig. Wanneer de drukmeter niet op dezelfde hoogte kan worden gebracht als het vacuüm aansluitpunt, dan dient de verticale afstand :

Zie ook figuur 5

Tot slot enkele belangrijke aandachtspunten m.b.t. de meetinstrumenten:

Gebruik alleen kwalitatief goede, vloeistof gevulde meters of goede digitale instrumenten. Voor gebruik moeten de meters worden genuld ten opzichte van de atmosferische druk.

NPSH (minimale absolute zuigdruk van de pomp)

Net Positive Suction Head (NPSH) is not difficult to calculate and is very important to successful pump and system design and operation. NPSH should be calculated during the design of all pumping systems or revisions to existing systems.

This bulletin will discuss definitions, what is NPSH, how to calculate NPSH, what affects occur to pumps and systems when there is insufficient NPSH, and what can be done when NPSH is a limiting factor.

Definitions

Net Positive Suction Head (NPSH) – The measurement of liquid pressure at the pump end of the suction system, including the design of the pump.

Net Positive Suction Head Available (NPSHa) – The difference between standard atmospheric pressure and the combination of atmospheric pressure at elevation, total dynamic suction lift, vapor pressure, and safety factor. The result must be equal to or greater than NPSHr.

Net Positive Suction Head Required (NPSHr) – This is the amount of atmospheric pressure required to move liquid through the suction side of the pump. NPSHr is directly related to pump design.

Ambient Atmospheric Pressure – The weight of atmosphere at a given time and location.

Standard Atmospheric Pressure – The weight of atmosphere at sea level under normal atmospheric conditions (14.7 PSI, 33.9 Feet of Water, 10.3 Meters, and 29.9 Inches of Mercury)

Total Dynamic Suction Lift (TDSL) – This is the combination of the static lift or head and friction loss during operation within the suction pipe. On a suction lift, the total dynamic suction lift is calculated by adding the static suction lift plus the friction loss at flow rate. On a system with the water higher than the pump, the total dynamic suction lift is calculated by subtracting the friction loss from the positive inlet pressure or static head. In either case, the value of any total dynamic suction lift or total dynamic suction head of a system is the suction gauge reading, while the pump is operating.

Vapor Pressure (VP) – The pressure at which a liquid will vaporize. This pressure is relative to the liquid’s temperature.

Specific Gravity (SG) – The weight of any liquid relative to that of water.

Safety Factor – This value is used in the NPSH calculation to take in to account for fluctuations in atmospheric pressure.

What Is NPSH?

NPSH is the amount of atmospheric pressure at the pump end of the suction system, including the pump. This value can be calculated and is the subject of this bulletin. Once understood, an NPSH calculation is simple and could be time well spent calculating it.

We live at the bottom of a sea of atmosphere. It is the pressure that this sea exerts on us that forces liquid into a pump. The force of this pressure is equal to 14.7 PSI, 33.9 feet of water, 10.3 meters of water, and 29.9 inches of mercury. (At sea level.) Imagine a tube 35 feet long sealed at one end. Take this tube and fill it with water while sealing it after filling. Turn the tube upside down into a bucket and open the end of the tube in the bucket. When the end of the tube in the bucket is removed, the water will drop from the top of the tube until the height of the water equals that of the atmospheric pressure exerted on the water in the bucket. This is the same principle that causes a pressure reading and reflects change in atmospheric pressure in a barometer.

Now that we understand what external force helps push water up the suction pipe during priming and dynamic operation, let’s look at how we can calculate this force during dynamic operation to ensure that there is sufficient to adequately supply liquid to the pump. As we mentioned previously, standard atmospheric pressure at sea level, under normal atmospheric conditions equals 33.9 feet of water. Keep in mind that this value must be converted relative to the specific gravity of the liquid being pumped. From this pressure, five deductions must be made relative to the location, pump and system design, temperature, and product pumped. The deductions of elevation correction, vapor pressure of the liquid pumped, total dynamic suction lift, and safety factor determine the value of what is referred to as Net Positive Suction Head Available. From this, the fifth deduction, Net Positive Suction Head Required, is subtracted. This completes the calculation known as Net Positive Suction Head. This value must be greater than or equal to zero for the pump and system to function successfully. If this value is less than zero, the result will be suction cavitation within the pump. This does not mean that the pump will not prime, only that the pump will be subjected to cavitation once the pump achieves dynamic operation. When the reduction due to elevation results in a negative number, only then will the pump fail to prime. This means that the pump would have to be placed at an elevation high enough for atmospheric pressure not to support the static suction lift. In this case, the water would not be forced high enough in the suction pipe to reach the pump due to the fact that there wouldn’t be enough atmospheric pressure.

Conversely to a calculated negative number a positive number will function as expected. Keep in mind that a value of 5 doesn’t work any better than a value of 2 or a value of 10 doesn’t work any better than 1. It just simply states that there is enough atmospheric pressure available to push liquid into the pump and keep liquid in a liquid state during operation.

Net Positive Suction Head is often calculated during the design phases of a pump and system. Upon completion of the design, NPSH is usually forgotten. Don’t forget that NPSH changes when speed changes due to an increased flow requirement or suction piping changes are made. Therefore, the increase in speed will increase the velocity of the liquid in the suction pipe. This increase in velocity will increase the friction loss. In conjunction the total dynamic suction lift will increase as well. The additional flow rate will also increase the NPSHr deduction as well.

How to Calculate NPSH

As previously mentioned, we begin our calculation with Standard Atmospheric Pressure. This begins with 33.9 feet of water. Keep in mind that this value must be converted for liquids weighing different than water and water like liquids having a specific gravity of 1.0. Standard Atmospheric Pressure must be divided by the specific gravity of the pumped liquid to begin the calculation. Below is the conversion for correcting Standard Atmospheric Pressure of liquids lighter or heavier than that of water.

33.9 ÷ Specific Gravity = Feet of Water
For example: For gasoline having a specific gravity of .75

33.9 ÷ 0.75 = 45.2 feet
For industrial waste with a specific gravity of 1.2

33.9 ÷ 1.2 = 28.25 feet
Nonetheless, for this calculation, we will use water with a specific gravity of 1.0 beginning at 33.9 feet.

The five deductions from Standard Atmospheric Pressure are as follows.

Example:
1. Altitude or elevation at the job site.
2. Vapor Pressure of the liquid pumped.
3. Total Dynamic Suction Lift.
4. Safety Factor (2 feet for water and water like liquids, 3 feet for fuel and fuel like liquids).
5. Net Positive Suction Head Required by the pump.

These are the only deductions necessary.

The information noted below is the minimum required information to calculate NPSH.

Flow Rate – 1800 Gallons Per Minute (GPM)
Liquid – Water
Temperature – 100º Fahrenheit
Elevation At The Job Site – 2000 Feet
Total Dynamic Suction Lift (Gauge Reading) – 15 Feet

Let’s assume that the pump has been selected based on the criteria above. There may be additional information supplied such as priming lift, total dynamic head, solids handling requirement, drive arrangement, etc.

The calculation sheet in Figure 1 reflects the calculation in the steps following. The last page of this bulletin is a calculation sheet for calculating NPSH.

Step 1
Insert the Standard Atmospheric Pressure. Don’t forget to correct for liquids of different weight than water and water like liquids. Insert the value of 33.9.

Step 2
The altitude at the job site is noted as 2000 feet. To convert this elevation see Figure 2, Atmospheric Pressure Conditions, Elevation Above Sea Level (Feet). In this chart, the left hand column notes Altitude Above Sea Level. Locate 2000 Feet. The value used for the deduction is that in the column noted “Reduction To Practical Dynamic Suction Lift”. In line with 2000 feet is 2.3 feet. Insert the value noted of 2.3.

Step 3
The temperature of the water is 100º Fahrenheit. To convert this temperature to a deductible value, see Figure 3, Vapor Pressure, Water Characteristics. In this chart, the left hand column notes “Temperature, Degrees Fahrenheit”. Locate 100º Fahrenheit. The value used for this deduction is that in the column noted “Vapor Pressure, Feet”. In line with 100º Fahrenheit is 2.19. Insert the value noted of 2.19.

Step 4

The Total Dynamic Suction lift is the combination of the static lift plus the friction loss of the suction piping. This value is also the suction gauge reading during operation at the designed flow rate. Insert the value of 15 feet.

Step 5
Insert the appropriate Safety Factor. As previously mentioned, this value is deducted to take into account the fluctuations in atmospheric pressure. Again, the Safety Factor value of 2 is for water and water like liquids and 3 for fuel and fuel like liquids. Insert the value of 2 feet.

Step 6
This is the summation of values noted in Steps 2, 3, 4, and 5.

Step 7
Subtract the summation of Step 6 from the Standard Atmospheric Pressure in Step 1. This value is defined as the Net Positive Suction Head Available (NPSHa).

Step 8
Find the Net Positive Suction Head Required (NPSHr) from the pump performance curve in Figure 4. Note the curved line beginning in the lower left corner of the curve. It is noted as “NPSH @ 1350 RPM”. To find the value of NPSHr, located the flow in gallons per minute across the bottom of the curve. At 1800 GPM, read vertically up until the 1800 GPM line intersects the NPSH line. Read straight across to the right from its intersection. The columns at the lower right corner of the curve note “NPSH, Feet, Meters”. From the “FEET” column on the left, the value straight across from the intersection should be 8 feet.

Step 9
Subtract the NPSHr (Step 8) from the NPSHa (Step 7). This result is NPSH. You have completed the NPSH calculation. The calculation in the above example results in a positive number. This reveals that the system calculated will function properly on the suction side at the design condition point. If the NPSH calculation resulted in a negative number, there would not have been enough atmosphere pressure to keep liquid in a liquid state during operation at the design condition point. Thus, suction cavitation would occur.

How To Increase NPSH

If the value of NPSH results in a negative number during the design of a pump and system, usually simple changes to the design of the site results in positive NPSH calculations. But what if an existing system is changed in a manner that results in a negative NPSH calculation? If this occurs, refer to the calculation sheet made resulting in the negative number and begin asking questions at each step. For instance, in Step 1, the Standard Atmospheric Pressure at sea level is 33.9 feet. We all know that this number can not be changed and, in this case, increased. Can the safety factor be reduced? We suggest that the safety factor never be altered. This is part of the equation that takes the fluctuations in atmospheric pressure into account. Check every step. You’ll find that Step 4, the Total Dynamic Suction Lift, may be the easiest to change. So what can be changed in the design of the suction side that would decrease the total dynamic suction lift? Let’s look at two.

Static Suction Lift – Simply raising the water level in the sump will decrease the lift and therefore reduce the TDSL.

Pipe Diameter – Increasing the size of the suction pipe will slow the velocity of the water through the suction pipe, therefore reducing the friction loss. Reducing the friction loss will reduce the TDSL.

Don’t forget that with every change there may be added consequences affecting the operation of the pump and system. For instance, increasing the size of the suction pipe will increase the priming time. A larger pipe means more air to evacuate during the priming cycle. A lower suction lift may consume valuable retention in the sump or cause septic conditions. Whatever the case, remain conscious of the possible adverse affects that may result in changes made in attempting to increase NPSH.

Kies de perfecte pomp

By John Amundsen, District Manager
The Gorman–Rupp Company

Pompen en –systemen fungeren vaak als de stille kracht in de hedendaagse techniek. Ze zorgen voor het onmisbare transport van water, chemicaliën, afvalstromen etc. en vormen daarmee een onmisbare schakel in de hedendaagse samenleving. En deze pompen moeten het dus gewoon altijd doen.

Pompen en –systemen zijn ogenschijnlijk onopvallend, tot het moment dat er een probleem ontstaat. Stelt u zich eens voor als er plotseling geen rioolwater kan worden gezuiverd, het oppervlaktewaterpeil niet meer beheerst kan worden of wanneer belangrijke industriële processen tot stilstand komen.

Dit kan in vele gevallen worden voorkomen door de juiste pomp, in de juiste toepassing te kiezen. De keuze voor een goede industriële pomp kan worden vereenvoudigd door het nemen van een aantal ogenschijnlijk eenvoudige stappen en zorgt voor een betrouwbare keuze. De keuze voor de juiste pomp zorgt voor een betrouwbare oplossing voor jaren, zo niet decennia. Een verkeerde keuze, geeft tenslotte zorgen voor jaren, zo niet decennia.

Werk samen met een betrouwbare leverancier

Een van de belangrijkste keuzes wordt al in het begin van het selectieproces gemaakt : namelijk de keuze voor een betrouwbare partner. Een pompexpert die u vanuit zijn of haar vakgebied kan adviseren, op basis van uw kennis over de toepassing.

Deze expert kan op basis van al deze informatie een advies samenstellen en u adviseren over de pomp, de aandrijving en alle randzaken die nodig zijn voor een perfect werkend system.

Maar hoe herkent u een expert, een betrouwbare leverancier? Een eerste indicatie is het aantal jaren dat een fabrikant of leverancier al actief is op haar vakgebied. Gorman-Rupp is al sinds 1933 een toonaangevende fabrikant van industriële pompen, dus daarmee zit u in ieder geval goed.

Een tweede indicatie is de reputatie van de leverancier. Gebruik uw netwerk om eens te informeren naar de ervaringen met Gorman-Rupp. Engineers, ontwerpers, en mensen die dagelijks te maken hebben met de installatie en het onderhoud aan de pompen. Zij kunnen u waardevolle informatie geven over onze pompen en –oplossingen.

Tenslotte is de kwaliteit een heel belangrijke indicatie. Gorman-Rupp geeft tot 5 jaar garantie op de pompen, uniek in de industrie. Daarbij is Gorman-Rupp niet voor niets één van de grootste verhuurders van pompsets in diverse zware marktsegment, een bewijs van onze kwaliteit en het vertrouwen dat we hebben in onze machines!

Ken uw toepassingen

Gorman-Rupp kent haar producten, u kent als geen ander uw processen. Vanuit deze open en transparante samenwerking kunnen we voor u altijd de beste oplossing verzorgen. Tijdens het selectie proces vragen wij u zoveel mogelijk informatie te verschaffen die belangrijk kan zijn in de selectie. Denk aan zaken als het medium dat wordt verpompt, gewenste debiet, gewenste druk, temperatuur, viscositeit, dichtheid van het medium, aanwezigheid van vaste bestanddelen etc. Tijdens dit proces worden ook specifieke eisen in ogenschouw genomen zoals ATEX vereisten, machine richtlijnen en klant specifieke ontwerp- en veiligheidseisen.

Het uitwisselen van de juiste informatie is erg belangrijk. Kleine details die in de selectie over het hoofd worden gezien kunnen leiden tot problemen in de werking van het systeem. Denkt u bijvoorbeeld aan elastomeren die in de pomp zijn verwerkt. Chemicaliën kunnen deze elastomeren doen opzwellen of juist doen krimpen, waardoor de pomp gaat lekken, vastloopt, of anderszins niet juist functioneert. Tijdens de selectie vragen we daarom misschien veel van u, maar altijd met als enige drijfveer om voor u de beste oplossing te vinden die er is. Veilig, betrouwbaar en duurzaam!

Kies uw pomp op basis van de toepassing.

Zodra wij alle relevantie ontwerp- en proces gegevens hebben, kunnen onze ervaren experts aan de slag om de juiste pomp voor u te kiezen. Door goed te kijken naar de toepassing, kunnen wij al een eerste selectie maken uit de ruim 3.000 verschillende pomptypen in ons assortiment.

In de verwerking van afvalwater bijvoorbeeld, waar veel vaste bestanddelen in het water zitten, is vuildoorlating een belangrijke factor. Een vuildoorlaat van minimaal 3” (76.1 mm.) wordt hierbij vaak als vuistregel gehanteerd. Takken, vuil en andere verontreinigingen kunnen elke pomp tot stilstand brengen en dit is dus een belangrijke factor in deze markt. Opmerking : voor hardnekkige problemen biedt Gorman-Rupp het bewezen Eradictor® systeem)

In de selectie kijken onze engineers ook naar de proces gegevens. Moet er veel water worden verpompt? Dan is een hoog rendement centrifugaal pomp wellicht de beste keuze. Waarom?

Deze harde werkers kunnen grote hoeveelheden water en vaste bestandedelen per uur verwerken. Bij de verwerking van afvalwater moeten de pompsystemen ook tijdens piekuren probleemloos draaien. Denk aan de rust tijdens een belangrijke interland voetbal wedstrijd. Ook dan moet u op uw systemen kunnen vertrouwen.

Aan de andere kant, kan een Gorman-Rupp tandwielpomp juist weer de optimale oplossing zijn bij het verpompen van dik-vloeibare stoffen.

Lastige keuzes?

Hoe complexer de toepassing, hoe groter de kans dat er diverse mogelijk oplossingen zijn. Naast het type pomp en de aandrijving, spelen ook zaken als materiaalkeuze een rol.

Zoals eerder aangegeven gaat het om de elastomeren in de pomp, maar ook andere kritische onderdelen moeten worden bekeken. De waaier, de as, de afdichting, de slijtplaat en zelfs het complete pomphuis zijn verkrijgbaar in een veelvoud aan materialen, ieder met hun specifieke eigenschappen en voordelen.

Een goede leverancier kan u helpen bij deze laatste details. En het zijn vaak de details die het verschil maken. Laat u daarom adviseren door onze specialisten.

Er is geen “One Size Fits All” oplossing

Hoewel er vandaag de dag diverse hulpmiddelen zijn om het pomp-selectie proces eenvoudiger te maken (denk aan ons Eigen GRASP system), is er geen 1 op 1 oplossing voor elke pomp toepassing. Elke pomp toepassing heeft zijn eigen karakteristieke aandachtspunten die geëvalueerd moeten worden in het hele ontwerp- en selectieproces.

Daarom is de ondersteuning door een specialist zo belangrijk. Wij maken voor u de juiste keuzes zodat u altijd op uw installatie kunt vertrouwen.

Een gedegen advies kan er toe leiden dat de initiële investering hoger uitvalt dan verwacht. Dergelijke keuzes zijn dan wel gemaakt met het oog op de langer termijn en met als doel een optimaal functionerende installatie die minder onderhoud vergt, minder stilstand veroorzaakt en daarmee op termijn geld bespaart.

Overigens komt het in de praktijk ook voor dat we dankzij de jarenlange ervaring van onze specialisten, slimme oplossingen weten te vinden die juist goedkoper uitvallen dan begroot.

Onze specialisten zetten zich elke dag weer in met uw belang voor ogen, dat is de Gorman-Rupp filosofie, al ruim 80 jaar lang!

Pomp onderhoud : kennis gevraagd!

Het is geen geheim dat een optimaal werkende pomp energie bespaart, minder stilstand veroorzaakt en minder kosten met zich meebrengt.

De tijd die u investeert in het onderhouden van uw pompen is eigenlijk een investering in de levensduur en de betrouwbaarheid. Er zijn verschillende manieren om uw operationele kosten te verlagen door middel van de factor onderhoud. Dat begint al bij een pomp ontwerp, waarbij rekening is gehouden met snel en eenvoudig onderhoud. Ook de kwaliteit van de pomp is natuurlijk erg belangrijk; hoe beter de kwaliteit, hoe minder uitval en stilstand u zult ervaren.

De eerste tekenen…..

Het debiet (flow) neemt merkbaar af
U merkt dat de prestaties van de pomp teruglopen. Heeft u meer tijd nodig voor het zelfde werk als voorheen? De oorzaak kan in eerste instantie buiten de pomp liggen. Een lekkende of geblokkeerde aanzuigleiding of persleiding, lekkende pakkingen? Als dat niet het geval is, kunnen vitale pomponderdelen zoals de waaier, of de slijtplaat versleten of beschadigd zijn.

Om de oorzaak van de verminderde opbrengst vast te kunnen stellen is een set vacuüm- en drukmeters onmisbaar. Hiermee kunt u de onderdruk (in de aanzuigleiding) en de overdruk (in de persleiding) vergelijken met de oorspronkelijke waarden toen de pomp in gebruikt genomen werd.

Indien de druk in de persleiding hoger is dan normaal duidt op problemen voorbij het punt waar de druk is gemeten. Denk hierbij aan een verstopping in de persleiding, een (deels-) gesloten afsluiter of terugslagklep of andere problemen.

Indien de onderdruk in de aanzuigleiding hoger is dan normaal (minder vacuüm dus) duidt dit op problemen voor het punt waar de onderdruk is gemeten. Denk hierbij aan een verstopping in de aanzuigleiding, een (deels-) gesloten afsluiter of andere problemen.

Indien de meter op de aanzuigpoort minder vacuüm weergeeft, en de meter op de perszijde minder opvoerdruk weergeeft, dan zal het probleem waarschijnlijk in de pomp zelf zitten.

Denk aan een verstopping, slijtage, of een te grote speling tussen de waarin en de slijtplaat. In het laatste geval zult u ook merken, dat de aanzuigsnelheid afneemt. Daarbij dienen ook de volgende zaken te worden gecontroleerd:

De pomp maakt erg veel lawaai 


Wanneer de pomp klinkt alsof er een handvol knikkers in wordt verpompt, dan duidt dit op cavitatie.

Versleten as lagers kunnen ook zorgen voor een ongewoon hoog geluidsniveau.

Om het onderscheid te kunnen maken, dient men het verschil te kennen tussen mechanisch- en hydraulisch geluid. Wanneer u de pomp kortstondig laat lopen zonder vloeistof, en het geluid is verdwenen, dan duidt dit op een hydraulisch probleem. Indien een lege pomp nog steeds hetzelfde geluid produceert, dan zijn de lagers defect.

De pomp verstopt regelmatig

Regelmatige verstoppingen worden veroorzaakt door het gebruik van een verkeerde zuigkorf (of het ontbrekend daarvan) ; of de zuigkorf is vast komende te zitten in de modder of het bezinksel in de put.

Ook een te grote speling tussen de waaier en de slijtplaat kan zorgen voor terugkerende verstoppingen.

Terugkerende verstoppingen kunnen ook worden veroorzaakt door oorzaken die buiten onze eigen invloed liggen, bijvoorbeeld omdat er erg veel vervuiling in het te verpompen medium zit. Daarvoor heeft Gorman-Rupp ook diverse oplossingen voor handen, zoals de ERADICTOR®. Onze specialisten helpen u graag verder met meer informatie en advies hier over.

De pomp raakt oververhit 


Omdat een centrifugaal pomp gekoeld wordt door middel van het doorstromende water, is oververhitting vrijwel altijd het gevolg van een restrictie in deze doorstroming. Er komt te weinig vloeistof in de pomp, of er kan te weinig vloeistof uit. Oorzaken kunnen zijn een te lage aanzuigsnelheid door een te grote waaier/slijtplaat speling ; een verstopte zuigkorf ; een vast zittende terugslagklep ; verstoppingen in de aanzuig- of persleidingen. Dit zijn de meest voor de hand liggende oorzaken.

Wanneer een pomp oververhit raakt, moet men deze eerst helemaal laten afkoelen voordat er met werkzaamheden wordt begonnen. Buiten het aanrakingsgevaar, zorgt oververhitting ook voor druk opbouw wat gevaar oplevert als de pomp geopend wordt. Gorman-Rupp levert optioneel ook temperatuur sensoren op de pompen die gebruikt worden voor (automatische-) temperatuur bewaking.

Top prestaties ; gebruik de checklist

Aanzuigleiding

Controleer de aanzuigleiding 

Wanneer u gebruik maakt van een aanzuigslag, controleer dan of de inwendig voering niet loskomt van het karkas. Controleer ook of de aanzuigkorf het juiste type is en niet beschadigd of verstopt is. Controleer ook alle flens- en fitverbindingen op eventuele lekkages.

Controleer de pomp 


Controleer het pomphuis inwendig op slijtage of beschadiging, de waaier, de slijtplaat, de slijtring en andere onderdelen in het pomphuis. Vele Gorman-Rupp pompen zijn voorzien van een voordeksel dat eenvoudig te verwijderen is zonder demontage van de aansluitleidingen of de aandrijving. De slijtplaat en waaier moeten in ieder geval elke 6 maanden worden gecontroleerd, of eerder bij zwaardere belastingen.

Een eenvoudige pomp centriole is de zogenaamde no-flow test ; Start de pomp en laat deze lopen op zijn maximale debiet (flow) ; sluit nu langzaam de afsluiter in de persleiding, laat de pomp kortstondig lopen en lees de druk af in de in de persleiding. Na aflezing de afsluiter weer langzaam openen om oververhitting van de pomp te voorkomen. Deze druk moet gelijk zijn aan de maximale waarden bij flow=0 die u vind in de pompgrafiek. Een kleine afwijking kan mogelijk zijn, grotere afwijkingen (>10%) dient de pomp opnieuw te worden afgesteld of te worden gerepareerd.

Controleer de waaier/slijtplaat speling 

De speling tussen de waaier en de slijtplaat is bepalend voor de werking en de efficiency van uw Gorman-Rupp pomp. De prestaties van uw pomp zullen nadelig worden beïnvloed indien deze speling te groot wordt. Indien de sleping te klein is, bestaat de kans dat onderdelen tegen elkaar aanlopen wat extra energie verbruik en verhoogde slijtage met zich mee brengt.

Controleer de as afdichting 

Kwalitatief goede pompen hebben een dubbel as afdichting, vet- of olie gesmeerd.

Zand en/of andere schurende delen kunnen zorgen voor versnelde slijtage aan de afdichting. Controleer de as afdichting op lekkages en vervang deze indien nodig.

Controleer de lagers

Versleten lagers zorgen voor een radiale speling op de as. Als eerste tekenen begint de pomp lawaai te maken, daarna zal hij oververhit raken en in het ergste geval kan grote lager speling leiden tot het vastlopen en zelfs breken van de as. Versleten lagers zorgen ook voor een verhoogd energie verbruik in de aandrijving.

Vervang daarom lagers bij de eerste tekenen van slijtage. De kosten voor vervanging wegen niet op tegen de schade die kan ontstaan wanneer lager slijtage niet wordt aangepakt.

Controleer de aandrijving 


Indien de pomp niet optimaal draait kan dit ook liggen aan de aandrijving. Bij een electro motor kan een reparatie noodzakelijk zijn, een brandstof motor kan toe zijn aan een service beurt. Vervang de aandrijving bij overmatige slijtage.

De persleiding

Controleer de ontluchtings klep, de terugslag klep en overage appendages. Oudere stalen leidingen zijn gevoelig voor corrosie waardoor de stromingsweerstand kan toenemen met maar liefst 15%.

Gorman-Rupp online trainingen


De Gorman-Rupp on line trainingen zijn erop gericht om de gebruiker vertrouwd te maken met de principes en de werking van een centrifugaal pomp en de basis van de vloeistof dynamica.
In deze trainingen leert u onder andere:

De cursisten worden stap voor stap door de materie geleid aan de hand van tekeningen, tabellen, animaties, grafieken en artikelen. Elk onderwerp wordt afgesloten met een multiple choice test waarmee u de actuele kennis kunt toetsen en verbeteren.
Klik hier om u te registreren voor de online Gorman-Rupp trainingen.