Opmerking: de veiligheid handleiding is bedoeld als een algemene richtlijn die gebruikt dient te worden in combinatie et de gebruikers handleiding. Laat alleen gekwalificeerd en deskundig personeel aan- en met de pompen werken. Lees voor elk gebruik de gebruikers handleiding aandachtig door met speciale aandacht voor de veiligheid instructies en de – waarschuwingen. Deze waarschuwingen…

Read More

Elektrocutie is een gevaar, overal waar elektriciteit aanwezig is.   Alleen gekwalificeerd personeel mag zorgen voor installatie, bedrading, onderhoud en bediening van de pompen en de elektro motoren.   Zorg altijd voor een goede aarding.   Gebruik gasleidingen nooit als aarding.   Zorg dat de motor juist is aangesloten (spanning, fase).   Zorg bij en…

Read More

Hitte en uitlaat gassen van verbrandingsmotoren zijn gevaarlijk. Zorg er altijd voor dat uitlaatgassen worden afgevoerd indien de motor wordt gestaart in een besloten ruimte.   Vul de tank niet verder dan het aangegeven maximum.   Zorg ervoor dat de motor niet kan worden gestart wanneer er onderhoud wordt gepleegd.   Laat de motor afkoelen…

Read More

ONTHOUD ALTIJD : Veiligheid is de primaire verantwoordelijkheid van de gebruiker Lees de onderhouds- en bedieningsvoorschriften nauwkeurig voor dat u begint met installatie, bediening of onderhoud aan de pomp en bijbehorende installatie(s).   Over-verhitte pompen en motoren kunnen verbranding en andere verwondingen veroorzaken. In geval van over-verhitting:   Stop de pomp ogenblikkelijk.   Laat de…

Read More

Wat is cavitatie en welke schade kan het toebrengen aan een pomp? Cavitatie ontstaat wanneer in een turbulent bewegende vloeistof de druk plaatselijk lager wordt dan de dampdruk van de vloeistof. Bij een atmosferische druk zal water bij 100°C gasvormig worden, bij een lagere druk zal dit al bij een lagere temperatuur optreden. Meer informatie over het ontstaan van cavitatie is te zien via deze…

Read More

Uw pomp in topconditie zorgt voor optimale prestaties en kostenreductie. Een goed onderhouden pomp zorgt voor minder brandstof verbruik, minder vervanging van onderdelen en de kortste tijd om het werk gedaan te krijgen. Een pomp die u in de steek laat op het moment dat u hem het hardste nodig heeft zorgt niet alleen voor…

Read More

Dit artikel gaat over de Gorman-Rupp vetgesmeerde as afdichtingen – de geschiedenis, het ontwerp, de werking, de toepassing en de installatie en het onderhoud. Geschiedenis De Gorman-Rupp vet gesmeerde as afdichting is ontwikkeld in de Jaren 30 van de 20e eeuw door de mede oprichter Herbert E. Rupp voor toepassingen in vuilwater door aannemers. Het…

Read More

Dit artikel gaat over de olie gesmeerde versie van de Gorman-Rupp as afdichtingen. Deze afdichtingen worden toegepast in de meeste Gorman-Rupp T Series, PA Series (Prime Aire) en industriële pompen zoals de 0 Series, 10 Series, en de 80 Series). In dit artikel wordt stilgestaan bij de seal, waarom Gorman-Rupp deze seal wordt toegepast, en hoe…

Read More

Bedrijven die vuil water pompen inzetten binnen hun bedrijfsprocessen weten hoe belangrijk het is om de juiste pomp te kiezen. Veel toepassingen vragen om meer studie dan simpelweg het kiezen van de eerste de beste passende pomp uit een catalogus. Het kiezen van de juiste pomp kan u veel kosten besparen. Niet alleen in de…

Read More

Pompen en –systemen worden geïnstalleerd, opgestart, gebruikt en vaak simpelweg vergeten. Indien er zich een probleem aandient, is het aan te raden om een drukmeter op de perszijde van de pomp aan te sluiten, en een vacuüm meter aan te sluiten op de aanzuig zijde. Deze meters moeten zo dicht mogelijk bij de inlaat resp.…

Read More