85 jaar ervaring : de geschiedenis en de toekomst van Gorman-Rupp

 

In 2018 bestaat Gorman-Rupp 85 jaar. Op deze pagina plaatsen we regelmatig verhalen en foto’s uit deze bijzondere historie.

 

 

 

1939

Door de aanhoudende groei van het bedrijf was Gorman-Rupp opnieuw op zoek naar een veel groter onderkomen. De oorlogsdreiging in Europa, en het risico op een Amerikaanse betrokkenheid hierbij maakte de toekomst onzeker, toch besloot men om een gewaagde stap te zetten in de nog steeds prille geschiedenis sinds de oprichting in 1933. Deze vooruitstrevendheid, lange termijnvisie en een vertrouwen in de toekomst zijn nog steeds belangrijke waarden binnen Gorman-Rupp. De grotere fabriek vond men ook weer in Mansfield, 305 Bowman street om precies te zijn. Dit was voorheen een gieterij geweest voor militaire doeleinden, opgezet voor productie in de 1e wereldoorlog en dankzij de bouw en de ligging een ideaal pand voor de volgende stap van Gorman-Rupp. Dat dit pand na de verhuizing nog ruim 60 jaar dienst heeft gedaan als Gorman-Rupp fabriekspand bewijst dat J.C. Gorman hiermee een goede beslissing heeft genomen.

 

 

 

 

 

 

 

1938

Na zijn eerste baantje als schoonmaker van de test put, ging Jim Gorman naast zijn studie aan de OHIO State University werken in de assemblage van de Gorman-Rupp pompen. Met een omzet die inmiddels tot ruim boven de $ 300.000,- was gestegen, groeide ook het vertrouwen van het bedrijf in de toekomst. De toegenomen vraag vanuit de bouw en infrastructuur zorgden voor een steeds grotere serie pompen speciaal voor deze markten. Bij bouwwerkzaamheden is er vaak behoefte aan pompen die grote hoeveelheden water kunnen verpompen, vaak vervuild met slib, modder, takken en stenen. Hoewel de Gorman-Rupp pompen vanaf het eerste begin in 1933 bekend stonden om hun capaciteit om vervuild water te verpompen ging Herb Rupp verder met het ontwikkelen van pompen voor de aannemerij, vandaag de dag nog 1 van de belangrijkste toepassingen voor de Gorman-Rupp pompen. Mooi om te zien dat zelfs de nieuwste S-Line pompen in wezen hun oorsprong vinden bij de uitvindingen van Herb Rupp!

 

1938

In 1938 trad er weer een werknemer toe tot het bedrijf, dit keer met een bekende naam. Het was Jim Gorman, de zoon van een van de oprichters. Zijn eerste taak was het schoonmaken van de testput, ook toen al geen populaire klus. Daarna mocht de jonge Jim Gorman zich meer en meer bezighouden met het testen van pompen en raakte hij onder de indruk van de grote betrouwbaarheid van de verstoppingsvrije pompen. Naast zijn werk bij Gorman-Rupp voltooide Jim Gorman zijn opleiding aan de Ohio State University. Tot op de dag van vandaag werkt Jim Gorman (inmiddels de 90 gepasseerd en de vader van de huidige CEO) nog dagelijks in het bedrijf in Mansfield USA. Alleen de ochtenden overigens wat bij zijn zoon Jeff steeds de grap ontlokt “So I can use the afternoon to clean up the mess he left”

 

 

1937

In 1937 lanceerde Gorman-Rupp een nieuw ondersteuning programma voor hun werknemers. In die dagen was het voor het kopen van een eigen huis noodzakelijk om een grote som geld uit eigen middelen aan te wenden voor een aanbetaling, voor de meeste werknemers vrijwel onmogelijk. Gorman-Rupp stelden de medewerkers een langlopende, rentevrije lening ter beschikking. Deze -ook voor die tijd- ongekende stap was ingegeven door de overtuiging dat gemotiveerde en betrokken medewerkers het hart vormen van de succesvolle onderneming. De beide oprichters, J.C. Gorman en Herb Rupp waren nog niet vergeten in welke moeilijke tijd ze zelf nog maar enkele Jaren daarvoor waren gestart.

 

 

 

 

 

1936

Nu Gorman-Rupp in de koude maar grotere stalen loods weer flink wat ruimte had was er weer volop ruimte voor groei. In 1936 groeide de omzet tot boven de $ 200.000,- en het vertrouwen bleef onverminderd hoog. Steeds meer typen pompen, steeds meer toepassingen en steeds meer klanten zorgen voor een continue groei van het bedrijf ondanks de eerste tekenen van een economische teruggang. J.C. Gorman en Herb Rupp realiseerden zich dat eigen huis bezit een goede economische stimulans was. In die dagen konden weinig mensen zich een eigen huis veroorloven vanwege de hoge aanbetaling die benodigd was uit eigen middelen. Dit leidde tot een nieuw ondersteunings- programma voor de werknemers in 1937, alweer typerend voor de cultuur van Gorman-Rupp…..

 

1935

Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen had Gorman-Rupp opnieuw behoefte aan meer ruimte. Deze werd gevonden op een stuk land naast de grote graansilo’s van de Goemann Grain Company wat te koop was voor een acceptabele prijs. Nu had men weliswaar land, maar nog geen gebouw. J.C. Gorman wist een oude prefab stalen loods op de kop te tikken, liet die verschepen naar Mansfield alwaar deze weer werd opgebouwd. Hoewel men nu beduidend meer ruimte ter beschikking had was het verre van ideaal. Met name in de koude winters in OHIO was een stalen loods niet de meest comfortabele plek om te werken maar men deed het er mee. Het succes van de jonge onderneming maakte veel goed.

 

 

 

 

1935

In 1935 was de omzet inmiddels verdrievoudigd en de kleine onderneming groeide snel. De beide oprichters van het bedrijf wisten dat ze dit nooit zouden kunnen realiseren zonder het personeel en zo startte de eerste “benefit” systemen bij Gorman-Rupp.

Zo introduceerde men een spaarplan, en zelfs een winstdeling programma.

De grote aandacht die binnen Gorman-Rupp heerst voor het personeel, en de betrokkenheid van de teams wereldwijd die daaruit voortvloeit is vandaag de dag nog steeds duidelijk merkbaar binnen het bedrijf. Mooi om te zien hoe de basis daarvoor ruim 80 jaar geleden werd gelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

1934

Dankzij het groeiende succes van de onderneming, groeide het aantal Gorman-Rupp medewerkers snel en was de houten schuur waarin het begon te Klein. Met enige weemoed zei men vaarwel tegen de geur van de koeien, de muizen die over de vloer liepen en het lekkende dak.

Technisch bleef Gorman-Rupp werken aan het verfijnen van de pompen en het geschikt maken ervan voor steeds meer toepassingen. Naast de eerdergenoemde National Ice Company kwam er ook snel belangstelling vanuit de agrarische sector en de afvalwater branche. De verstopping-vrije pompen bleken de ideale pomp te zijn voor het steeds uitdijende rioleringsnetwerk in de Verenigde Staten. En nu, 85 jaar later, is dat nog steeds een van de belangrijkste marktsegmenten van Gorman-Rupp.

 

1934

In 1934 realiseerde het jonge bedrijf een omzet van $12.000,- en de beide oprichters hadden hun handen vol aan het verwerken van de opdrachten. Tegelijkertijd realiseerden zij zich dat ze hun producten bestand moesten verbreden.

Gorman-Rupp bouwde in snel tempo aan pompen voor meerdere toepassingen, allen gebaseerd op de oorspronkelijke uitvinding van de verstoppings-vrije zelf aanzuigende pomp. Door het snelle succes ontstond er ook behoefte aan meer personeel. Herb Rupp was veel op pad voor het installeren en onderhouden van de pompen, terwijl met hem in Mansfield het hardste nodig had voor waar hij het beste in was : als ontwerper en uitvinder! Aldus volgden al snel de eerste medewerkers, en het werd steeds krapper in de houten schuur in Mansfield….

1933

Nu Gorman-Rupp officieel was gestart, begon het echte werk. De uitvinding was de zelf-aanzuigende centrifugaalpomp, een technologie waar het bedrijf vandaag de dag nog beroemd om is. De eerste pomp werd verkocht aan de National Ice Company. Deze pomp is na ruim 50 jaar trouwe dienst geretourneerd aan Gorman-Rupp waar deze na zorgvuldige restauratie nog steeds te zien is.

Terwijl de concurrentie achter de tekentafel kroop in een vergeefse poging om de uitvinding van Gorman-Rupp na te bouwen, startte J.C. Gorman meteen in 1933 met het opbouwen van een klanten bestand en een distributienetwerk. Uit oude documentatie blijkt dat minstens 6 distributeurs van het eerste uur het bedrijf ruim 4 decennia trouw zijn gebleven.

 

1933

Het eerste pand van de nieuwe onderneming Gorman-Rupp was niet meer dan een houten schuur, net buiten Mansfield in OHIO, USA.

De eerste immigranten vestigden zich al in OHIO rond 1700. Het relatief vlakke terrein en de vruchtbare grond maakte deze streek aantrekkelijk voor boeren. Het gebied rond Mansfield bleef voornamelijk een landbouwgebied tot het midden van de 19e eeuw. De komst van spoorlijnen zorgden voor het ontstaan van diverse kleine industrieën en Mansfield groeide uit tot een belangrijke plaats in de maak-industrie. Naast Gorman-Rupp vindt men hier fabrieken van onder meer Westinghouse, General Motors en Tappan Stove Company.

Delen van de eerste houten schuur waar alles is begonnen zijn jaren geleden teruggevonden en in opslag bij Gorman-Rupp. De familie Gorman speelt al jaren met het idee om de schuur te herbouwen en in te richten als een trainingscentrum of museum, als eerbetoon aan de rijke historie.

 

1933

In 1933 is het allemaal begonnen. J.C. Gorman en H. Rupp hadden een visie om een verstoppings-vrije centrifugaalpomp te bouwen Met een startkapitaal van slechts $ 1.500 en in het midden van een hevige economische depressie startten zij in een schuur net buiten Mansfield in de VS om hun droom en hun visie waar te maken.

Dankzij de toenmalige concurrentie, die geen mogelijkheid onbenut liet om te beweren dat dit niet kon werken, verkreeg die Gorman-Rupp pomp zoals die toen al heette veel aandacht en de eerste klant was snel gevonden. National Ice Company bestelde de eerste pomp. Deze werkte perfect, veel beter zelfs dan alle andere pompen die deze klant tot dan toe in gebruik had. J.C. Gorman en Herb Rupp werden bevestigd in hun geloof in de grote toekomst van hun pompconcept en hiermee legden ze de basis voor de strategie die tot op de dag de werkwijze van Gorman-Rupp is:

“To provide a quality product, competitively priced, delivered on time, backed by reliable service, at a profi t that provides an equitable return to our shareholders as well as providing our employees with competitive wages and benefits.”