Uit de COBOUW, september 2011:

Toen ik als onervaren uitvoerder begon in het aannemingsbedrijf had ik veel aan de adviezen van de oude rotten. Uitvoerders die praktisch hun werk uitvoeren, weten wat mensen en machines kunnen of zouden moeten kunnen, en die weten hoe je met werknemers en klanten moet omgaan.
Martin was zo’n uitvoerder. Hoewel ik met baggerwerk bezig was en hij waterleidingen legde, maakten we gebruik van dezelfde middelen, zoals keten, vrachtwagens, kranen en pompen. Ik had water nodig voor mijn baggerverwerkingsinstallatie en vroeg Martin om een geschikte pomp van circa 20 m3 per uur met een minimale druk van 2 bar. “Oh nou, dan neem je toch de Korremeroep!” zei Martin. “De korreme..wat?” De meeluisteraars in deze dialoog wisten precies wat hij bedoelde. “Nou” reageerde Martin, “kom maar mee, dan gaan we kijken”.
We liepen over de werf en hij wees me de Korremeroep. Het was een traditionele aannemerspomp met dieselmotor op twee wielen en een standaard met zuigslang, korf en een slinger om hem te starten. “Werkt altijd” zei Martin.
 

Ik vroeg hem waarom de pomp Korremeroep genoemd werd. Hij wist dat niet en ook alle anderen die ik het vroeg konden me dat niet vertellen. Volgens Jaap, de werfbaas, was de pomp al zeker tien jaar in het bedrijf en een zekere factor voor vele werken. Bij nader onderzoek zag ik dat de pomp diverse malen was geschilderd; van groen naar rood en uiteindelijk naar de lichtblauwe bedrijfskleur. Uiteindelijk ontdekte ik het overgeschilderde aluminium plaatje met de fabrieksnaam er op. Ik krabde de verf er zoveel mogelijk af en het raadsel loste zich voor mijn ogen op: “Gorman-Rupp” stond er in sierlijke letters op het plaatje. In de archieven vond ik de oude specificaties van de machine en veronderstelde dat de pomp geschikt was, hetgeen in praktijk ook bleek.

Triomfantelijk spuide ik mijn ontdekking in het rond. Maar niemand was onder de indruk. “Wat maakt het nou uit? Het is de Korremeroep en we weten wat ie kan!” Ik denk hier nog vaak aan terug en realiseer me dat basale ervaring vaak belangrijker is dan nauwgezette analyses. Met dank aan Martin en de Korremeroep.